Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ

Ngày đăng: 28/02/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 26-2, Sở Nội vụ An Giang tổ chức hội nghị triển khai một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ cho hơn 100 cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức phục trách công tác tổ chức các Sở, ban ngành tỉnh, UBND và Phòng Nội vụ các huyện, thị xã, thành phố, các Hội đặc thù.

Responsive image

Đại biểu tham dự tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai Nghị định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Hướng dẫn điều chỉnh, xây dựng lại đề án tinh  giản biên chế theo Nghị định 113 trong từng cơ quan, đơn vị bảo đảm tính thống nhất, chặt chẽ, chính xác, hiệu quả và công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Triển khai Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.

Triển khai Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Triển khai Thông tư số 14/2018/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố./.

H.C