Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Triển khai OCOP_AG: Nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày đăng: 30/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Đề án “Mỗi xã một sản phẩm” – OCOP (One commune one product) là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể thực hiện.

Responsive image

Một số sản phẩm của OCOP_AG

Thực hiện Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020, tỉnh đã xây dựng Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, gọi tắt OCOP_AG và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 03/7/2019.

Theo đó, trọng tâm của Đề án OCOP_AG là phát triển các đặc sản, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch nông thôn có lợi thế ở mỗi địa phương theo hướng chuỗi giá trị gia tăng, do các thành phần kinh tế tư nhân (đặc biệt là doanh nghiệp, hộ sản xuất) và kinh tế tập thể (hợp tác xã) thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện; định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và tín dụng.

Theo OCOP_AG, An Giang có 10 sản phẩm được đề xuất tham gia Đề án giai đoạn từ nay đến năm 2020 bao gồm tinh dầu chúc (Tri Tôn), Bánh bò Tân Châu và Tung lò mò (Tx. Tân Châu), Du lịch cộng đồng, văn hóa (TP.Long Xuyên); Nếp Phú Tân (huyện Phú Tân), Du lịch văn hóa Chăm (xã Châu Phong – TX. Tân Châu, xã Đa Phước – huyện An Phú), Nhãn Mỹ Đức (huyện Châu Phú); Gói sản phẩm từ cây Thốt Nốt (huyện Tri Tôn, Tịnh Biên); Xoài 3 màu (huyện Chợ Mới); Tinh bột huyền (huyện Tịnh Biên). Ở giai đoạn này các sản phẩm được xác định, lựa chọn chủ yếu dựa trên phương pháp hoàn thiện/nâng cấp, phát triển các sản phẩm hiện có theo hướng chuỗi giá trị, giai đoạn sau đến năm 2025 sẽ được thực hiện theo đúng chu trình OCOP của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hình thành 06 trung tâm hoặc điểm bán sản phẩm OCOP_AG và  100% cán bộ tham mưu triển khai thực hiện Đề án OCOP_AG các cấp và các tổ chức, cá nhân có sản phẩm tham gia Đề án OCOP_AG được tập huấn, đào tạo hướng dẫn về thực hiện Đề án. 

Cụ thể, các hoạt động nâng cấp và phát triển 10 sản phẩm đề xuất tham gia Đề án OCOP_AG bao gồm:

* Phát triển tinh dầu chúc

Tập huấn nâng cao năng lực quản trị để chuẩn hóa năng lực quản lý cho cơ sở sản xuất kinh doanh; xây dựng vùng nguyên liệu chúc có kiểm soát; hướng dẫn thủ tục và chi phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (Quyết định 1965/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020) đối với sản phẩm tinh dầu và trái chúc, kể cả sản phẩm sau tinh dầu chúc; kết nối cung - cầu cho công ty với người mua; quảng bá hình ảnh gắn chỉ dẫn địa lý; đẩy mạnh truyền thông xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với cây chúc và sản phẩm làm từ chúc; xác lập quy trình, nâng công suất, chế biến tinh dầu và các sản phẩm phụ trợ từ trái chúc; kết nối các chương trình lồng ghép để có thêm nguồn lực hỗ trợ; tập huấn kiến thức kinh doanh và thị trường cho chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh (khởi nghiệp). 

* Phát triển sản phẩm bánh bò Tân Châu

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền và vận động các hộ chế biến bánh bò Tân Châu về ý nghĩa và lợi ích của việc tham gia liên kết với nhau trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; hướng dẫn thủ tục và chi phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sản phẩm bánh bò Tân Châu (Quyết định 1965/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020); hỗ trợ cho các hộ chế biến tham gia các sự kiện, lễ hội ẩm thực để quảng bá sản phẩm; phát động phong trào khởi nghiệp thông qua các hội thi, lễ hội để duy trì và cải thiện chất lượng sản phẩm; nghiên cứu và chuyển giao công nghệ kéo dài thời gian bảo quản bánh bò Tân Châu; xây dựng các điểm trưng bày kết hợp với các điểm du lịch trong tỉnh. 

* Phát triển sản phẩm lạp xưởng bò (tung lò mò)

Vận động thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã chế biến, tiêu thụ sản phẩm và tư vấn cho tổ hợp tác, hợp tác xã xây dựng kế hoạch trung và ngắn hạn; nghiên cứu hoàn thiện quy trình chế biến và bảo quản lạp xưởng bò đảm bảo chất lượng ổn định, kéo dài thời gian bảo quản lạnh đông hoặc bảo quản nhiệt độ thường; tư vấn cho các tổ chức kinh tế hợp tác triển khai các hoạt động trong chiến lược marketing; tập huấn kiến thức kinh doanh và thị trường cho tổ hợp tác, hợp tác xã sản xuất lạp xưởng bò; hướng dẫn thủ tục và chi phí đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp sản phẩm lạp xưởng bò của các tổ hợp tác, hợp tác xã (Quyết định 1965/QĐ-UBND ngày 14/8/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020); hỗ trợ các hoạt động nối kết thị trường và quảng bá sản phẩm gắn với chuỗi giá trị du lịch tại địa phương. 

* Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng và sinh thái ở thành phố Long Xuyên

Đánh giá các điểm du lịch để xác định tiềm năng liên kết tạo tuyến điểm; xác định nhu cầu liên kết, sử dụng dịch vụ đối với tuyến điểm du lịch; cải tạo, nâng cấp điều kiện kinh doanh theo tiêu chuẩn - TCVN 7800:2017; tư vấn thiết kế các gói sản phẩm du lịch cộng đồng cho các hộ Homestay. 

* Phát triển sản phẩm nếp Phú Tân

Chuyển giao kỹ thuật bón phân và sử dụng chất ức chế sinh trưởng hợp lý; hoàn thiện hệ thống tưới cho các cánh đồng ở khu vực cao (hệ thống tưới cấp 02); Xây dựng và triển khai kế hoạch quảng bá sản phẩm; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại cho sản phẩm.

* Phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng Chăm (An Phú, Tân Châu)

Đánh giá các điểm du lịch để xác định tiềm năng liên kết tạo tuyến điểm; đầu tư trang bị cơ sở vật chất cho các điểm đến du lịch tham gia tuyến điểm du lịch cộng đồng Chăm; nâng cao năng lực kinh doanh du lịch cộng đồng Chăm tại huyện An Phú và thị xã Tân Châu; tổ chức tham quan mô hình kinh doanh sản phẩm du lịch truyền thống; tư vấn thiết kế và thử nghiệm bao bì sản phẩm chiếu và sản phẩm du lịch từ nguyên liệu uzu; đầu tư đổi mới máy móc thiết bị dệt chiếu uzu cho 2 cơ sở tại Tân Châu và An Phú.

* Phát triển sản phẩm nhãn Mỹ Đức (Châu Phú)

Nạo vét kênh nội đồng; tập huấn kỹ thuật sản xuất nhãn cho các hộ trồng; xây dựng bộ nhận diện thương hiệu sản phẩm nhãn Mỹ Đức; thực hiện các hoạt động quảng bá sản phẩm nhãn Mỹ Đức kết hợp với phát triển du lịch.

* Phát triển tranh lá Thốt nốt Thoại Sơn

Hỗ trợ phát triển showroom thành điểm tiếp xúc thương hiệu; xây dựng và hỗ trợ hoạt động đào tạo nghề; thực hiện chính sách khuyến công hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất; hỗ trợ thiết bị đồ họa đa dạng hóa sản phẩm; xây dựng hệ thống nhận diện chặt chẽ và hiệu quả; tập huấn kỹ năng giao tiếp du khách. 

* Phát triển sản phẩm đường thốt nốt không ly tâm (Tri Tôn, Tịnh Biên)

Xây dựng vùng nguyên liệu nguyên chất từ các hộ khởi nghiệp và các hộ liên kết mới; hỗ trợ cơ sở sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện phương pháp tách mật, làm đường bột, đường không ly tâm, nước màu; xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã chế biến đường thốt nốt; tạo mối liên kết giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã với người mua; tập huấn về kiến thức thị trường và kỹ năng marketing cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở chế biến. - Hoạt động phát triển sản phẩm nước thốt nốt đóng chai: Phát triển bao bì, nhãn mác và đăng ký nhãn hiệu sản phẩm; thực hiện chính sách khuyến công hỗ trợ máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nước thốt nốt đóng chai; xây dựng các tổ hợp tác, hợp tác xã chế biến nước thốt nốt đóng chai; tạo mối liên kết giữa các tổ hợp tác, hợp tác xã với người mua; tập huấn về kiến thức thị trường và kỹ năng marketing cho các tổ hợp tác, hợp tác xã, cơ sở chế biến nước thốt nốt đóng chai. 

* Phát triển sản phẩm xoài 3 màu Chợ Mới

Tư vấn cho hợp tác xã trái cây GAP Chợ Mới xây dựng kế hoạch marketing trung và ngắn hạn trong phát triển sản phẩm xoài 3 màu; tư vấn cho các tổ chức hợp tác xã triển khai các hoạt động trong chiến lược marketing; tập huấn kiến thức kinh doanh và thị trường cho hợp tác xã trong sản xuất kinh doanh xoài 3 màu; tư vấn cho các hợp tác xã xây dựng kênh phân phối cho sản phẩm xoài 3 màu; tư vấn kết nối thị trường cho các hợp tác xã với các tác nhân trong chuỗi giá trị xoài 3 màu gắn chuỗi giá trị du lịch của Tỉnh; tư vấn cho các hợp tác xã tham gia và tổ chức các sự kiện quảng bá sản phẩm xoài 3 màu; hỗ trợ xây dựng trang điện tử (Website) giới thiệu về xoài 3 màu và các sản phẩm du lịch (tham quan vườn xoài, homestay, trải nghiệm trong sản xuất xoài); nghiên cứu các sản phẩm chế biến từ quả xoài 3 màu; nghiên cứu chiết xuất dược liệu từ lá xoài. 

* Phát triển sản phẩm tinh bột huyền ở Tịnh Biên

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu hoạch, bảo quản, sản xuất và ứng dụng tinh bột huyền với các thông số kỹ thuật tối ưu; tập huấn kỹ thuật thu hoạch, bảo quản chế biến và ứng dụng tinh bột huyền để chế biến một số sản phẩm, đảm bảo điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm; tư vấn cho các tổ chức kinh tế hợp tác triển khai các hoạt động trong chiến lược marketing; tập huấn kiến thức kinh doanh và thị trường cho tổ hợp tác, hợp tác xã chế biến tinh bột huyền và các sản phẩm từ tinh bột huyền; hỗ trợ các hoạt động nối kết thị trường và quảng bá sản phẩm gắn với chuỗi giá trị du lịch tại địa phương; thiết kế bao bì, nhãn mác cho sản phẩm tinh bột huyền của các tổ hợp tác, hợp tác xã; hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị, nhà xưởng phục vụ cho sản xuất tinh bột huyền và các sản phẩm sau bột.

* Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố cho việc tổ chức thực hiện đề án như:

Tham mưu UBND tỉnh quy định cụ thể về nội dung hỗ trợ, mức hỗ trợ của từng nội dung, đối tượng được hỗ trợ, để khuyến khích phát triển sản phẩm OCOP_AG; 

Tổ chức đánh giá, tổng kết thực hiện Đề án OCOP_AG theo giai đoạn và hằng năm; triển khai lồng ghép và bố trí nguồn vốn sự nghiệp Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Trung ương phân bổ để thực hiện Đề án OCOP_AG; 

Đẩy mạnh hoạt động khuyến công, hỗ trợ phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu cho các sản phẩm OCOP_AG; Tổ chức giới thiệu và bán sản phẩm OCOP_AG theo tiêu chí của Bộ Công Thương; tổ chức đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP; 

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, hộ sản xuất thực hiện các quy trình liên quan đến an toàn thực phẩm, công bố chất lượng sản phẩm; đánh giá các sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Y tế; 

Hỗ trợ các tổ chức kinh tế, nhóm cộng đồng nghiên cứu phát triển, quảng bá các sản phẩm du lịch nông thôn trên cơ sở phát huy thế mạnh về địa danh, di tích văn hóa lịch sử, truyền thống văn hóa của dân tộc và đặc trưng của địa phương; 

Hỗ trợ các cơ sở, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp có sản phẩm tham gia Đề án OCOP_AG xúc tiến thị trường, tại các kỳ hội chợ trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá, tiêu thụ sản phẩm....Hỗ trợ thiết kế mẫu mã sản phẩm cho các cơ sở, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia Đề án OCOP_AG;

Hỗ trợ các nhóm hộ gia đình, tổ hợp tác tham gia OCOP_AG hình thành và phát triển lên hợp tác xã; tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các hợp tác xã tham gia Đề án OCOP_AG; Củng cố và phát triển các hợp tác xã có tham gia trong Đề án OCOP_AG về kiến thức quản lý và điều hành hợp tác xã để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã; Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn vay để tổ chức sản xuất;

Phát triển hệ thống phân phối, cơ sở hạ tầng kỹ thuật ở nông thôn, kết nối hệ thống vận chuyển hàng (đường bộ - đường thủy) trong tỉnh, trong vùng tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông phân phối hàng hóa cho các sản phẩm OCOP_AG;

Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức kinh tế tham gia OCOP_AG thủ tục đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ; hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa, truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ các tổ chức kinh tế, cộng đồng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong phát triển sản xuất các sản phẩm tham gia Đề án OCOP_AG; 

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình ở tỉnh, địa phương mở các chuyên mục để tuyên truyền về nội dung, mục đích, ý nghĩa của Đề án OCOP_AG; Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị báo chí, phát thanh, truyền hình; các cổng thông tin điện tử, thường xuyên đăng tải các tin, bài về triển khai Đề án OCOP_AG, các hội nghị, hội thảo, các gương điển hình tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong triển khai thực hiện Đề án.

Hướng dẫn thủ tục đất đai đối với các trung tâm, điểm bán hàng và giới thiệu sản phẩm OCOP_AG theo quy định; hướng dẫn và hỗ trợ các cơ sở sản xuất - kinh doanh dịch vụ thuộc phạm vi Đề án OCOP_AG thực hiện các thủ tục môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

Đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp và các địa phương có tham gia Đề án OCOP_AG. Cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh cho doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia trong Đề án và tăng cường các hoạt động chuyển giao công nghệ phục vụ cho phát triển các sản phẩm OCOP_AG...

Việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm sẽ là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao thu nhập cho người dân; khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương, đưa Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững./.

Đánh giá và xếp hạng sản phẩm, gồm 05 hạng sao:

Hạng 5 sao: Sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;

Hạng 4 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể nâng cấp để đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế;

Hạng 3 sao: Sản phẩm đạt tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 4 sao;

Hạng 2 sao: Sản phẩm chưa đạt đầy đủ tiêu chuẩn, có thể phát triển lên hạng 3 sao;

Hạng 1 sao: Sản phẩm yếu, có thể phát triển lên hạng 2 sao.

Phan Thanh