Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 10/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 07/01/2019, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang – Vương Bình Thạnh đã ký ban hành Chỉ thị số 23/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 (Tổng điều tra) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, để cuộc Tổng điều tra được tổ chức thực hiện có hiệu quả và chất lượng, Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ, có kế hoạch cụ thể và nghiêm túc tổ chức thực hiện.

Cục Thống kê tỉnh chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông, Báo An Giang, Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang, Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ban Chỉ đạo tổng điều tra các cấp tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng về cuộc Tổng điều tra;  Công an tỉnh phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động, nắm chắc tình hình dân cư trên địa bàn, có kế hoạch bảo vệ an toàn cho cuộc Tổng điều tra; Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp tỉnh thực hiện và hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra; UBND huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện cuộc Tổng điều tra theo kế hoạch của tỉnh; UBMTTQVN tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Đoàn thanh niên Cộng sản HCM tỉnh phối hợp với UBND cùng cấp tuyên truyền trong cán bộ, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia tuyên truyền cuộc Tổng điều tra.

Việc thực hiện Tổng điều tra có ý nghĩa và tầm quan trọng lớn, phục vụ rất nhiều mặt công tác như nghiên cứu, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030, giám sát thực hiện Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng khoá XII về công tác dân số trong tình hình mới và các mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu mà Chính phủ Việt Nam đã cam kết. 

Cuộc Tổng điều tra được thực hiện với quy mô lớn, tính chất phức tạp và liên quan đến nhiều đối tượng (theo thống kê sơ bộ, toàn tỉnh sẽ thu thập thông tin khoảng 530 ngàn hộ). 

Nguồn: Chỉ thị số 23/CT-UBND, ngày 07/01/2019 
Minh Thư