Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên

Ngày đăng: 26/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trên cơ sở quán triệt nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nhằm cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế địa phương,

Responsive image
 

qua 03 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Tân đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, chỉ đạo UBND huyện và  các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương cụ thể hóa từng kế hoạch phù hợp với đặc điểm, tình hình và triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện.
 
Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp ủy đảng đưa vào chương trình hằng năm và định kỳ. Qua kiểm tra,  nhìn chung các cấp ủy đảng đã thực hiện tốt việc đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị. Kết hợp chặt giữa việc học tập và làm theo Bác với tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII), góp phần đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiêm túc các hội nghị học tập, quán triệt Chủ đề toàn khóa, chuyên đề hàng năm và chuyên đề của Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đảm bảo yêu cầu và thời gian quy định, tỷ lệ tham gia đạt trên 98%. Qua học tập đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nội dung các chuyên đề hàng năm, từ đó liên hệ thực tiễn và soi rọi bản thân để đăng ký nội dung làm theo Bác, sát với chức năng, nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cấp ủy đảng cũng duy trì thường xuyên việc đưa nội dung Chuyên đề của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ, với các hình thức; góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét về sự nêu gương, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm với công việc, thái độ phục vụ nhân dân... góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kỷ luật, kỷ cương ngày một tốt hơn. Từ đó có thể khẳng định, nội dung học tập và làm theo đã thật sự trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt Đảng, sinh hoạt đoàn thể, xem đây là nội dung quan trọng của phần sinh hoạt chính trị tư tưởng, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh thể hiện qua kết xếp loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm.
Việc rà soát, bổ sung, xây dựng chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được các cấp ủy đảng, các ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Hầu hết các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan đã nghiên cứu, xây dựng được chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của địa phương, chuẩn mực chung của ngành. Nhiều nơi chuẩn mực đạo đức được công khai trực quan tại cơ quan, đơn vị. Nội dung tập trung giáo dục cán bộ, đảng viên về đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tinh thần trách nhiệm, trung thực, gắn bó nhân dân, kỷ luật, đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Xác định nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, hằng năm các cấp ủy đảng chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt việc đưa nhiệm vụ học tập và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương (khóa XII) và nhiệm vụ chính trị. 

Đối với việc đăng ký và thực hiện “mô hình” làm theo Bác ngày càng được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân, với những cách làm hay, cụ thể, mang ý nghĩa thiết thực. Tất cả các chi, đảng bộ (kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở) đều đăng ký “mô hình” làm theo Bác. 

Công tác tuyên truyền tiếp tục được các cấp ủy đảng, các ngành quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện, với các hình thức phù hợp, hiệu quả, đặc biệt là gắn kết tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới… tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và vận động quần chúng của huyện trong thời gian qua.

Có thể nói, việc tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ, gắn với thi tuyên truyền viên giỏi trên địa bàn huyện trong những năm qua đã đi vào nề nếp, hình thức luôn được đổi mới, chất lượng từng bước được nâng lên. Năm 2017  Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội thi kể chuyện về “Gương người tốt, việc việc tốt”. Theo đó tổ chức tốt hội thi kể chuyện cấp cơ sở, chọn ra 23 thí sinh tham gia hội thi cấp huyện, kết quả Ban Tổ chức đã trao 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 05 giải khuyến khích. Năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo Ban Tuyên giao Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện đoàn, đảng ủy các xã, thị trấn và các chi, đảng bộ trường THPT tập trung lãnh, chỉ đạo Ban chấp hành Đoàn xã, thị trấn và trường học phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức hội thi kể chuyện về “Gương người thật, việc thật” trong học tập và làm theo Bác Hồ, gắn với Hội thi “Tôi yêu Tổ quốc tôi” cho đối tượng đoàn viên, thanh niên, học sinh từ cơ sở cho đến cấp huyện. Ban Tổ chức Hội thi đã trao 14 giải thưởng cho các thí sinh và đội dự thi xuất sắc nhất.....

Thực hiện Kế hoạch của Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016 - 2017, năm 2018 - 2019, Huyện ủy đã ban hành Công văn chỉ đạo tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi. Đài Truyền thanh, Cổng Thông tin điện tử huyện mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì thời lượng phát thanh tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa, nội dung, đối tượng, thể lệ, thời gian và giải thưởng cuộc thi... để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng, gửi tác phẩm dự thi. Kết quả năm 2017 toàn huyện có gần 400 bài dự thi, kết quả có 5 tác giả, đạt 7 giải thưởng các loại (1 giải A, 2 giải C và 4 giải Khuyến khích), ngoài ra huyện được Ban Tổ chức Cuộc thi xét chọn và khen thưởng cho 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, quảng bá Cuộc thi. Năm 2019 đã tiếp nhận và gửi Ban Tổ chức cuộc thi 365 bài dự thi.

Việc sơ kết, tổng kết hằng năm theo chỉ đạo, hướng dẫn của trên được đảm bảo đúng tiến độ. Qua 3 năm, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã tặng giấy khen cho 60 tập thể, 114 cá nhân, đồng thời, đã xét chọn và đề xuất tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 9 tập thể và 15 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đã góp phần tác động, khuyến khích các tập thể, cá nhân đẩy mạnh học tập và làm theo Bác từ trong lao động, sản xuất đến sinh hoạt đời thường.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch tuyên truyền điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Bộ phận giúp việc đã tổng hợp được nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, những cá nhân tiêu biểu để giới thiệu các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng. ...

Nhìn chung, kết quả rõ nét là về nhận thức, các cấp ủy đảng đều xem đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của tổ chức Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nên đã nghiêm túc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, các Kế hoạch của Tỉnh ủy, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Các cấp ủy đảng luôn quan tâm lựa chọn nội dung học tập và làm theo Bác để đưa vào sinh hoạt chi bộ, họp lệ cơ quan, nhiều nơi ứng dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt, xây dựng chuẩn mực đạo đức, khẩu hiệu tuyên truyền trực quan… Cán bộ, đảng viên nghiêm túc xây dựng và gương mẫu thực hiện cam kết phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các hoạt động tuyên truyền về nội dung học tập và làm theo Bác được các cấp, các ngành quan tâm tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; tích cực hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về Chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về “Gương người thật, việc thật” từ cơ sở đến huyện; công tác tuyên truyền trực quan, trên hệ thống đài truyền thanh, hệ thống đoàn thể các cấp… được duy trì thường xuyên.

Mô hình “làm theo” Bác được phát huy và nhân rộng, nhất là mô hình vận động nhân dân chăm lo phát triển cộng đồng và thực hành tiết kiệm trong cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05 được thực hiện định kỳ. /.

HP- PT