Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần III năm 2019

Ngày đăng: 25/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần III năm 2019.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần III diễn ra nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển đất nước; tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nhất là công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; Tôn vinh và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước giai đoạn từ năm 2009 - 2019; Đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2019; Tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các dân tộc thiểu số; chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào năm 2020.

Đại hội cấp huyện: Thời gian tổ chức trong 01 ngày, dự kiến hoàn thành trong tháng 6 năm 2019. 

 Đại hội cấp tỉnh: Thời gian tổ chức trong 2 ngày, dự kiến hoàn thành trong tháng 10 năm 2019.

Đại biểu chính thức tham gia Đại hội là người tiêu biểu, đại diện cho các dân tộc thiểu số thuộc mọi thành phần, vùng miền, lĩnh vực của đời sống xã hội, được lựa chọn, suy tôn từ cơ sở và đảm bảo phải có đủ đại diện các dân tộc thiểu số Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Ban Dân tộc tỉnh là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh xây dựng kế hoạch, trình Trưởng Ban Chỉ đạo phân công các thành viên Ban Chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức Đại hội cấp huyện; 

Các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch chi tiết của đơn vị mình theo Kế hoạch Đại hội. Đài Phát thanh Truyền hình, Báo An Giang, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau đại hội các cấp. Đài Phát thanh Truyền hình phát trực tiếp chương trình Đại hội. /.

Nguồn: KH số 20/KH-BCĐ ngày 19/4/2019 của 
BCĐ Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số - UBND tỉnh
Phùng Nhung