Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019

Ngày đăng: 09/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 08/7, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Ngô Hồng Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì hội nghị.
Responsive image

6 tháng đầu năm 2019, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các chỉ đạo, yêu cầu của Thường trực, Ban Thường vụ cấp ủy và Ban Tổ chức Trung ương; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là tổ chức thực hiện chương trình hành động của cấp ủy cùng cấp thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Kết quả: 888/888 khóm, ấp trên địa bàn tỉnh thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp; 119/156 xã, phường, thị trấn với mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã (đạt 76,28%); Bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện đã thực hiện 4/11 đơn vị (thành phố Long Xuyên, huyện Châu Phú, Tri Tôn và gần đây là thành phố Châu Đốc), đồng thời tiến hành hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND cùng cấp; Hợp nhất Đảng bộ khối Dân Chính Đảng và Đảng bộ khối Doanh nghiệp thành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh trực thuộc Tỉnh ủy,... 

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sắp xếp cán bộ gắn với yêu cầu công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tham mưu thực hiện công tác đăng ký, cử đào tạo, bồi dưỡng theo chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chiêu sinh của Ban Tổ chức Trung ương, Văn phòng Đề án 165, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các Học viện Chính trị Khu vực II, Khu vực IV, Trường Quân sự Quân khu 9... 

Xem xét đề nghị tặng Huy hiệu Đảng đợt 3/2 và 19/5 năm 2019 cho 562 đảng viên. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ, phát triển đảng viên mới luôn được quan tâm. Ngoài ra, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên; quan tâm cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, đảm bảo được các yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Responsive image

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Hồng Yến - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đề nghị thời gian tới, công tác Tổ chức xây dựng Đảng làm tốt việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020, 2016-2021 và 2020-2025, 2021-2026. Hoàn chỉnh dự thảo Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý"; Quy định về luân chuyển cán bộ; Đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu cấp ủy đảng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Tổng kết việc thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU, ngày 19/4/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX về tạo nguồn và quy hoạch dài hạn cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai kế hoạch kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp năm 2019 gắn với khen thưởng nhiệm kỳ;..../.

Trúc Quỳnh