Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp

Ngày đăng: 26/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 23/4/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trọng tài thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cụ thể, Quyết định sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số 74, 75 và 80 tại Mục V lĩnh vực Trọng tài thương mại ban hành kèm theo quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 26/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang. 

b) Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính số 75, 76 và 81 tại Mục VIII lĩnh vực Trọng tài thương mại Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp ban hành kèm theo Quyết định số 2377/QĐ-UBND ngày 27/9/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công tỉnh An Giang./.

Nguồn: QĐ số 994/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh
Phùng Nhung