Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

14 dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thông tin và truyền thông do ngân sách Nhà nước đảm bảo 100%

Ngày đăng: 20/08/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Theo đó, danh mục dịch vụ sự nghiệp công ngân sách Nhà nước đảm bảo 100% trong lĩnh vực thông tin và truyền thông bao gồm 14 dịch vụ trên 02 lĩnh vực, cụ thể:

Về lĩnh vực báo chí, truyền thông có 05 dịch vụ: (1) Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị; (2) Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ đảm bảo an ninh-quốc phòng; (3) Thông tin tuyên truyền phục vụ tuyên truyền đối ngoại; (4) Thông tin tuyên truyền phục vụ thiếu niên, nhi đồng, người khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và các nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời kỳ theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; (5) Đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán giả phục vụ đánh giá hiệu quả nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, an ninh – quốc phòng, đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội.

Về lĩnh vực công nghệ thông tin có 09 dịch vụ: (1) Điều phối hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội; (2) Thu thập, phân tích và cảnh báo nguy cơ, sự cố tấn công mạng cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội; (3) Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội; (4) Giám sát phòng, chống, ngăn chặn thư rác, tin nhắn rác cho cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; (5) Giám sát an toàn thông tin cho các lĩnh vực quan trọng và hệ thống thông tin phục vụ Chính phủ điện tử; (6) Rà quét, xử lý mã độc cho các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội; (7) Kiểm định an toàn thông tin cho các sản phẩm, giải pháp hệ thống thông tin quan trọng (cấp độ 4 và 5) của cơ quan nhà nước trước khi đưa vào sử dụng; (8) Kiểm tra, đánh giá, phát hiện lỗ hổng bảo mật, điểm yếu an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước; (9) Giám sát an toàn không gian mạng Việt Nam. 

Căn cứ nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của địa phương về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông và 14 dịch vụ sự nghiệp công nêu trên, UBND tỉnh xây dựng, ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực sự nghiệp thông tin và truyền thông thuộc phạm vi quản lý của địa phương./.

T.T