Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019

Ngày đăng: 07/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- UBND tỉnh An Giang vừa quyết định phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019.

Theo đó, mục đích của cuộc thi là tăng cường sự quan tâm của các cơ quan báo chí, tạo sự đồng thuận và hưởng ứng của xã hội đối với chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cung cấp thông tin về chủ trương, đường lối, chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, đoàn thể và nhân dân trong việc thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; Ghi nhận, cổ vũ, động viên các phóng viên, biên tập viên, cá nhân tích cực tham gia và đóng góp trong công tác tuyên truyền, vận động về xây dựng nông thôn mới; tuyên dương, khen thưởng những tác giả, tác phẩm báo chí chất lượng cao, có sức lan toả lớn; góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới của các cơ quan báo chí; Biểu dương những gương điển hình tiên tiến và mô hình sản xuất tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới; những sáng kiến và mô hình tiêu biểu về gìn giữ và bảo vệ môi trường; Phản ánh những nỗ lực trong việc tuyên truyền, vận động thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Các tác phẩm báo chí tham dự cuộc thi tập trung phản ảnh chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Những kết quả nổi bật và những thành tựu về xây dựng nông thôn mới; Gương điển hình (tập thể, cá nhân), mô hình mới, cách làm hay đạt hiệu quả tích cực trong xây dựng nông thôn mới; các gương điển hình trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của tỉnh; Phản ánh thực trạng khó khăn, bất cập, những biểu hiện tiêu cực, các vấn đề bức xúc trong xã hội về xây dựng nông thôn mới; Tác phẩm sáng tác tập trung thể hiện được thành tựu và kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; Nêu những gương điển hình tiên tiến, nhân tố mới có nhiều sáng kiến, cách làm hay tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương; Các mô hình trong tổ chức sản xuất, cơ cấu lại nông nghiệp, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch và các làng nghề tại địa phương; Những công trình xây dựng phục vụ đời sống của người dân; những sáng kiến và mô hình tiêu biểu về gìn giữ và bảo vệ môi trường; phong trào nông dân, hộ gia đình tham gia đảm bảo quốc phòng, an ninh,…

Các tác phẩm tham gia cuộc thi thuộc loại hình báo chí: In, Phát thanh, Truyền hình; Thể loại là bài phản ánh, phóng sự phát thanh, phóng sự truyền hình; Tác phẩm phải đảm bảo tính chính xác, có tính thuyết phục cao về nội dung và hình thức thể hiện. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (thơ, truyện ngắn, tiểu phẩm văn nghệ, tranh vẽ, tấu hài, câu chuyện truyền thanh...). Các tác phẩm dự thi là tác phẩm viết về An Giang có nội dung xây dựng nông thôn mới đã được đăng, phát trên các báo, đài trong và ngoài tỉnh (được xác nhận của cơ quan báo chí hoặc có sản phẩm kèm theo), tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày kết thúc cuộc thi.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam, có tác phẩm báo chí được đăng trên báo in do cơ quan có thẩm quyền cấp phép; Tác giả dự giải không vi phạm các Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, không vi phạm Luật Báo chí và luật pháp khác.

UBND tỉnh, giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai Kế hoạch được phê duyệt./.

Nguồn: QĐ số 1880/QĐ-UBND, ngày 05/8/2019
Minh Thư