Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

10 năm thực hiện công tác Xây dựng Đảng của Đảng bộ thị xã Tân Châu

Ngày đăng: 03/01/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Năm 2019, là năm đánh dấu sự kiện Tân Châu tròn 10 năm thành lập thị xã. Trong 10 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn như: thiên tai, sạt lở đất bờ sông, mức sống của Nhân dân còn thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, chất lượng một số lĩnh vực văn hoá, xã hội còn thấp,... đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất và đời sống của Nhân dân…

Responsive image

Đảng bộ thị xã thực hiện công tác điều động cán bộ

Tuy nhiên, với sự đoàn kết, năng động, sáng tạo của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân trong toàn thị xã, Tân Châu đã phát huy lợi thế, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng và phát triển. Trong đó, Đảng bộ thị xã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng với nhiều cách làm sáng tạo, đột phá, đưa nghị quyết cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt và cấp bách trong tình hình mới hiện nay. Từ chủ trương, nghị quyết của trên và xuất phát từ yêu cầu thực tế của địa phương. Thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tân Châu đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch quan trọng, có tính đồng bộ, đột phá trong công tác xây dựng Đảng. Trong đó, Đảng bộ luôn chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, định hướng thông tin, tuyên truyền, triển khai, quán triệt và cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng ngày càng nề nếp, nội dung, hình thức, phương pháp đổi mới, phù hợp với từng cấp, từng ngành, từng đối tượng,… qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn nắm vững hơn, hiểu sâu hơn về chủ trương, Nghị quyết của Đảng,... 

Rõ nét nhất trong công tác xây dựng Đảng, về thực hiện khâu đột phá trong 10 năm qua, mà Đảng bộ thị xã Tân Châu đã đề ra thực hiện, là xác định cụ thể việc thực hiện Chỉ thị số 03 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, là sự nêu gương của cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; xây dựng và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo. Căn cứ theo đó, các cấp ủy đảng xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đôi với làm”. 

Trong công tác quy hoạch cán bộ, luôn được Ban Thường vụ Thị ủy quan tâm chú trọng triển khai kịp thời, đúng quy định đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ người dân tộc thiểu số; sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản bộ máy và biên chế cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và sắp xếp lại mô hình tổ chức cơ sở đảng; Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới,... Trong công tác chỉ đạo, phân công, Ban Thường vụ Thị ủy điều chuyển, phân công nhiệm vụ cho từng Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách Đảng bộ các xã – phường và Chi, Đảng bộ các ngành, đoàn thể, trong đó chú trọng ở những địa bàn có tình hình an ninh chính trị phức tạp, địa bàn biên giới, địa bàn có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc; củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, tính tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, Bí thư cấp ủy có phẩm chất, trình độ, năng lực, phương pháp, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại thị xã. 

Đến nay, Đảng bộ Tân Châu đã thực hiện 100% mô hình Bí thư Đảng ủy cấp xã, đồng thời là Chủ tịch UBND ở 14/14 xã – phường; Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã. Đến thời điểm này, Đảng bộ thị xã có 62 tổ chức cơ sở Đảng, 70/70 khóm, ấp trên địa bàn thị xã đều có tổ chức đảng, đảng viên, so với đầu nhiệm kỳ 2010-2015 là 56 tổ chức cơ sở Đảng. Qua đánh giá, phân loại hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh chiếm 76% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết Thị ủy 45%/năm). Nhìn chung, chất lượng kết nạp đảng viên mới ngày càng được nâng cao, không chạy theo số lượng. Từ đầu nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến nay đã kết nạp 408  đảng viên, đạt 54,4% so với Nghị quyết. Nếu như đầu nhiệm kỳ 2010-2015 số đảng viên toàn Đảng bộ là 3.785 đồng chí (đạt tỷ lệ 2,19% dân số) thì đến nay, tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tăng lên 4.165 đồng chí (đạt tỷ lệ 2,42% dân số), nhiều năm liền Đảng bộ thị xã Tân Châu được công nhận “Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”.

Có thể nói, những kết quả trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã tác động tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại thị xã. Qua đánh giá nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Tân Châu lần thứ XI, nhiều chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra đã đạt và vượt mức kế hoạch, kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; Tốc độ tăng trưởng kinh tế của thị xã luôn duy trì ở mức cao, mỗi năm tăng bình quân trên 10% cơ cấu kinh tế; Thu nhập GDP bình quân đầu người 18 triệu 478 ngàn đồng năm 2009, tăng lên 52 triệu đồng cuối năm 2019. Các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị được Nhân dân đồng thuận tham gia thực hiện, ước mỗi năm huy động sức dân thực hiện hàng chục công trình dân sinh, với kinh phí hàng chục tỷ đồng. Đến nay, thị xã đã có 4 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới; 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Nhiều công trình trọng điểm, bước ngoặt tạo đột phá cho thị xã Tân Châu phát triển kinh tế, xây dựng đạt chuẩn đô thị loại III được xây dựng, hoàn thành đưa vào sử dụng. Điển hình như công trình cầu Tân An, đường kênh Thần Nông, nâng cấp mở rộng đường Nguyễn Tri Phương, đường Tôn Đức Thắng, đường Nguyễn Công Nhàn, tỉnh lộ 953...  Hệ thống trường lớp, cơ sở y tế phát triển rộng khắp, cơ bản đáp ứng tốt nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo từ 6,36% năm 2016 giảm xuống còn 3,43% vào cuối năm 2018. Quốc phòng - an ninh được củng cố, tăng cường, giữ vững. 

Responsive image

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng 10 năm qua, thời gian tới Đảng bộ thị xã Tân Châu tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đảng bộ thị xã tiếp tục xác định rõ các khâu đột phá, để tập trung thực hiện với một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Nhất là, đề cao vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên trong việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng.   

Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, cho việc tổ chức đại hội các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, có đủ trình độ, năng lực; Phát huy trách nhiệm, đề cao thẩm quyền, xác lập mối quan hệ gắn bó giữa các ngành, các cấp trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên tiếp xúc, đối thoại, lắng nghe ý kiến góp ý, phản ánh của cán bộ, đảng viên,… từ đó có những điều chỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện, kể cả trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong thời gian sắp tới”.     

Những thành tựu, kết quả đạt được trong 10 năm qua. Tin chắc rằng, đây sẽ là tiền đề vững chắc, để Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã Tân Châu tự tin trên lộ trình hội nhập và phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, xây dựng quê hương xứ lụa Tân Châu ngày càng phát triển nhanh và bền vững, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng phát triển chung của tỉnh và đất nước./.

Văn Phô