Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời cử tri về tình trạng phá rừng

Ngày đăng: 26/12/2018

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 15/01/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 363/BNN-TCLN về trả lời kiến nghị của cử tri An Giang gửi tới Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV.

Cử tri đề nghị Chính phủ có những biện pháp quyết liệt xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân được giao quản lý, bảo vệ rừng nhưng không hoàn thành nhiệm vụ vẫn để tình trạng phá rừng diễn ra gây thất thoát, giảm diện tích rừng tự nhiên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời như sau:

 

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu cho Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Lâm nghiệp; tăng cường chế tài xử phạt đối với các hành vi xâm hại tài nguyên rừng, theo đó một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản đã được chuyển hóa thành tội phạm theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 nhằm răn đe phòng ngừa các hành vi vi phạm.

 

 Đồng thời để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng xử lý nghiêm các hành vi xâm hại tài nguyên rừng trong thời gian tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tập trung thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

 

- Tiếp tục tham mưu với Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp, trong đó cần tiếp tục cụ thể hóa quyền và nghĩa vụ của từng nhóm chủ thể là chủ rừng, theo quy định tại chương VIII Luật Lâm nghiệp; chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh đối với chủ thể có hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản hành vi hủy hoại rừng theo quy định tại khoản 55 và khoản 63 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 100/2015/QH13 và xử lý nghiêm đối với các chủ thể có thẩm quyền lợi dụng hoặc lạm dụng chức vụ quyền hạn để giao rừng cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng dành cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật theo quy định tại khoản 56, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự 100/2015/QH13.

 

- Chỉ đạo đôn đốc và hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 8 tháng 8 năm 2017 về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 13–CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2011 về tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng và chống người thi hành công vụ.

 

- Đề nghị các địa phương đẩy mạnh việc phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp của chính quyền địa phương các cấp và chủ rừng theo định tại Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 8 tháng 2 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng.

 

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng điều tra triệt phá những đầu nậu, chủ đường dây phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật và chống người thi hành công vụ sớm đưa ra khởi tố, xét xử các vụ án điển hình để răn đe giáo dục phòng ngừa chung./.

    Nguyễn Linh