Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hướng dẫn hồ sơ hỗ trợ hộ chăn nuôi heo bị tiêu huỷ do bệnh dịch tả heo châu Phi

Ngày đăng: 25/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
Để đủ cơ sở chi hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả heo châu Phi (DTHCP) và thực hiện tốt trong công tác quản lý, sử dụng và thanh quyết toán chi hỗ trợ hộ chăn nuôi heo, ngày 18/7/2019, Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn An Giang hướng dẫn hồ sơ chi hỗ trợ hộ chăn nuôi heo bị tiêu hủy như sau:

Hồ sơ hỗ trợ hộ chăn nuôi heo bị tiêu hủy
 
- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung ban đầu: UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với nhân viên chăn nuôi và thú y phụ trách địa bàn xã, phường, thị trấn hỗ trợ các hộ chăn nuôi heo khai báo theo hướng dẫn (hướng dẫn thực hiện giấy ủy quyền, nếu có) và xác nhận theo quy định.
 
- Đơn đề nghị tiêu hủy heo mắc bệnh DTHCP: Căn cứ vào kết quả xét nghiệm dương tính bệnh DTHCP, UBND xã, phường, thị trấn hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện đơn đề nghị tiêu hủy đồng thời xác nhận theo quy định.

- Biên bản về việc tiêu hủy heo mắc bệnh DTHCP do Tổ tiêu hủy xã, phường, thị trấn lập. Có sự tham gia của các thành viên Hội đồng (Tổ) tiêu hủy cấp huyện và các thành viên Tổ tiêu hủy cấp xã.

- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại chăn nuôi do bệnh DTHCP do hộ chăn nuôi làm đơn đề nghị. UBND xã, phường, thị trấn hướng dẫn hộ chăn nuôi thực hiện.

- Biên bản về việc kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh DTHCP trên địa bàn xã, phường, thị trấn do Hội đồng kiểm tra lập. Có 02 trường hợp:

1. Tổng hợp kiểm tra đối với các hộ chăn nuôi có heo bị tiêu hủy giai đoạn từ ngày phát sinh dịch bệnh đến ngày 26/6/2019.

2. Tổng hợp kiểm tra đối với các hộ chăn nuôi có heo bị tiêu hủy kể từ ngày 27/6/2019.

- Bảng tổng hợp đề xuất hỗ trợ chăn nuôi để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại dịch bệnh, DTHCP do UBND xã, phường, thị trấn tổng hợp theo mẫu quy định.

Thủ tục hành chính ban hành hỗ trợ hộ chăn nuôi heo bị tiêu huỷ

- Quyết định công bố dịch bệnh DTHCP trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố (nếu có).

- Quyết định thành lập Hội đồng (Tổ) tiêu huỷ cấp huyện và tổ tiêu huỷ cấp xã.

- Thông báo kết quả xét nghiệm dương tính bệnh DTHCP (ASF).

- Quyết định về việc tiêu hủy heo mắc bệnh DTHCP do UBND xã, phường, thị trấn ban hành.

- Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại và nhu cầu hỗ trợ do ảnh hưởng dịch bệnh DTHCP trên địa bàn xã, phường, thị trấn do UBND xã, phường, thị trấn ban hành (có sự tham gia của UBMTTQ VN xã, phường, thị trấn).

- Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thực hiện hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh DTHCP trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố do UBND cấp huyện ban hành (có sự tham gia của UBMTTQ VN huyện).

- Công văn của Hội đồng thẩm định hồ sơ thực hiện hỗ trợ thiệt hại do ảnh hưởng dịch bệnh DTHCP trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố gửi UBND huyện, thị xã, thành phố.

- Quyết định của UBND huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ cho hộ chăn nuôi có heo bị tiêu huỷ do bệnh DTHCP trên địa bàn.

Sở Nông nghiệp & PTNT An Giang đề nghị UBND cấp huyện thực hiện hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân có liên quan có heo buộc phải tiêu hủy theo quy định.

Nguồn: Công văn số: 1282/SNN&PTNT- CCCN&TY
Xuân Hiếu