Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới

Ngày đăng: 30/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 30/9/2019, tại Thành phố Long Xuyên, Ủy ban nhân tỉnh An giang đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Sơ kết 04 năm Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Ánh Xuân dự và chủ trì Hội nghị. Đến dự còn có các đồng chí: Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Anh Kiệt; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng lãnh đạo các Sở Ban, Ngành và địa phương cùng tham dự.

Responsive image
 

Xây dựng Nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn ngày càng đổi mới và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Do đó, ngay sau khi có sự chủ trương, chính sánh của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh  An Giang đã khẩn trương triển khai công tác xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. 

Responsive image
 

Qua 10 năm triển khai thực hiện Chương trình, Kết quả giai đoạn 2010-2019, toàn tỉnh có 03 đơn vị cấp huyện hoàn thành Chương trình nông thôn mới; trong đó có 01 huyện nông thôn mới (huyện Thoại Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018), 02 thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (TP. Châu Đốc và TP. Long Xuyên hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới năm 2017 và năm 2018) được Thủ tướng Chính phủ công nhận. 

Responsive image
 

Hoàn thành mục tiêu Chương trình sớn hơn 01 năm so với lộ trình, kế hoạch của tỉnh với  54/119 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới đạt tỷ lệ 45,38% (tính đến tháng 9/2019). Ước đến 12/2019, toàn tỉnh có thêm 07 xã đạt chuẩn, nâng tổng số lên 61/119 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, đạt tỷ lệ 51,26%; tăng 48 xã so với giai đoạn 2011 - 2015. 

Bình quân toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã (tăng 8,74 tiêu chí/xã so với giai đoạn 2010 - 2015). Toàn tỉnh không còn xã dưới 09 tiêu chí.

Tỉnh An Giang đã sử dụng hiệu quả các nguồn vốn lồng ghép, trong đó có huy động sự đóng góp của Doanh nghiệp, mạnh thường quân và người dân. Việc đầu tư các hạng mục công trình trong xây dựng nông thôn mới luôn đảm bảo hiệu quả, tránh lãnh phí, không để nợ đọng xây dựng cơ bản. 

Responsive image
 

Tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2019 là 14.788.698 triệu đồng. Cụ thể: Vốn ngân sách TW là  2.807.770 triệu đồng (chiếm: 18,99%); Vốn sự nghiệp kinh tế là 259.918 triệu đồng; Vốn đầu tư phát triển trên 2.351.852 triệu đồng; Vốn Trái phiếu Chính phủ là: 196.000 triệu đồng; Vốn ngân sách địa phương là: 3.916.402 triệu đồng, chiếm: 26,48%;

Vốn lồng ghép các CT, DA là 2.117.697 triệu đồng, chiếm: 14,32%; Vốn vay tín dụng là  2.347.725 triệu đồng, chiếm: 15,88%; Vốn huy động từ DN là: 1.896.251 triệu đồng, chiếm: 12,82%; Vốn cộng đồng dân cư đóng góp là: 1.477.579 triệu đồng, chiếm: 9,99%; Vốn huy động khác là: 225.274 triệu đồng, chiếm: 1,52%;

Hệ thống giáo dục và đào tạo phát triển về quy mô và chất lượng; mạng lưới trường lớp được đầu tư rộng khắp. Đào tạo nghề cho lao động nông thôn được tăng cường; lao động được giải quyết việc làm ổn định hằng năm; cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và nhiều chương trình khác ngày càng đi vào chiều sâu. Các thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư, nâng cấp. Nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng trên địa bàn tỉnh được quy hoạch, đầu tư nâng cấp, tôn tạo và đưa vào khai thác. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng khó khăn luôn được cải thiện.

Công tác tuyên truyền quán triệt Nghị quyết, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng từ huyện đến cơ sở được quan tâm. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền, của cả hệ thống chính trị và của nhân dân về Chương trình xây dựng nông thôn mới đã chuyển biến, có sức lan tỏa sâu rộng và rõ nét; vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới đã từng bước được xác định rõ ràng, qua đó đã khuyến khích, động viên được người dân tham gia đóng góp tiền của, công sức, đất đai để cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. 

Đảng bộ, chính quyền, đặc biệt là Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh đã có những đột phá trong công tác điều hành, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từng công việc cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát kịp thời cho ý kiến và chủ trương của từng ban ngành, từng xã để thực hiện các mục tiêu của chương trình. 

Responsive image
 

Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, kinh tế - xã hội được quan tâm; áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất được đẩy mạnh, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng tăng cường liên kết sản xuất hàng hoá, kết hợp với đẩy mạnh phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch; cơ cấu kinh tế của tỉnh chuyển biến tích cực theo hướng giảm tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp; tăng nhanh tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; từ đó thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững qua từng năm.

Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và ngày càng phát triển; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững; trật tự xã hội được đảm bảo; hệ thống tổ chức chính trị ngày càng vững mạnh, dân chủ ở cơ sở được phát huy. 

Nhìn chung cán bộ phụ trách thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới từ huyện đến cơ sở đều có kinh nghiệm, nhiệt huyết, am hiểu được mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình; luôn có sự chủ động trong công việc thể hiện qua tinh thần trách nhiệm và sáng tạo nhiều cách làm hay góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn huyện nông thôn mới. Công tác chỉ đạo, kiểm tra được thực hiện thường xuyên, bám sát cơ sở địa bàn phụ trách, từ đó giải quyết tháo gỡ kịp thời các khó khăn của cơ sở.

Dự kiến giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh phấn đấu có thêm 28 xã đạt xã nông thôn mới.  Có thêm 02 huyện (huyện Chợ Mới và Châu Thành) đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tỷ lệ 100% xã đạt chuẩn xã nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 tiếp tục giữ vững tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định. Có ít nhất 03 xã/huyện phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu đạt 75 % các ấp trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới đạt chuẩn Bộ tiêu chí “Ấp nông thôn mới”. 

Đồng thời , tiếp tục giữ vững 03 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu có có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Có trên 75% trường học đạt chuẩn quốc gia về cơ sở vật chất. 

Thu nhập bình quân khu vực nông thôn của các xã nông thôn mới đạt 65 triệu đồng/người/năm. Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều bình quân 0,5%/năm. Tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 90%. Tỷ lệ hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch 95%, nước hợp vệ sinh: 100%. 

Responsive image
 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã nhấn mạnh: các giải pháp trọng tâm cần triển khai thực hiện. Cụ thể là: 

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn các cấp trong xây dựng nông thôn mới. 

Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, văn hóa, y tế,… đặc biệt là vận động xã hội hóa để tiếp tục nâng chất các công trình cầu, đường giao thông để giảm áp lực cho ngân sách nhà nước.

Tập trung mời gọi các nguồn lực đầu tư từ doanh nghiệp, cộng đồng; triển khai hiệu quả vốn tín dụng; tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp vào đầu tư tỉnh An Giang. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho người lao động. 

Phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ cao và sản xuất, tập trung thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm (OCOP); củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể.

Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy các cấp tham mưu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang theo hướng chuyên nghiệp, đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện có hiệu quả Chương trình. 

Tiếp tục phát động thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025” để huy động các nguồn lực ngoài ngân sách và người dân tham gia thực hiện Chương trình./.

Hữu Trực