Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra

Ngày đăng: 10/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 09/12/2019, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa – xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh trình bày tại kỳ họp lần thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh cho thấy:

Kinh tế - xã hội tỉnh nhà đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận: đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh, trong số đó tất cả các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội đề ra đều đạt và vượt: lĩnh vực giáo dục - đào tạo của tỉnh tiếp tục được quan tâm và nhận được sự chung tay góp sức của toàn xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được tăng cường; chính sách ưu đãi người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm được thực hiện tốt; số lượng khách du lịch và doanh thu đều tăng so với cùng kỳ năm trước, đáng phấn khởi là tỷ lệ hộ nghèo và số giường bệnh trên 10.000 dân có bước phát triển đạt kết quả vượt chỉ tiêu nghị quyết, cụ thể từng lĩnh vực như sau:

Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự hỗ trợ tích cực của các ngành liên quan, hệ thống trường lớp các cấp học, ngành học từ mầm non đến phổ thông đã phủ khắp 156/156 xã, phường, thị trấn. Việc triển khai thực hiện Đề án Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia đã đạt được nhiều kết quả như: diện mạo trường, lớp các cấp học có nhiều thay đổi, cơ sở vật chất được đầu tư khang trang hơn, trang thiết bị được bổ sung hằng năm; tổ chức quản lý trong các trường học cơ bản hoàn thiện, đội ngũ giáo viên cơ bản đạt chuẩn về chuyên môn, số giáo viên đạt trên chuẩn ngày càng nhiều, chất lượng giáo dục từng bước được củng cố, các hoạt động giáo dục trong các nhà trường được đảm bảo, mối quan hệ giữa nhà trường - gia đình - xã hội được cải thiện, công tác xã hội hóa giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác thanh, kiểm tra được ngành quan tâm đẩy mạnh đã giúp các trường khắc phục các mặt thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ. Các kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Đề án Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh còn chậm về tiến độ; việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục còn hạn chế, một số trường chưa mạnh dạn trong tự chủ chuyên môn, còn trông chờ vào sự chỉ đạo của cấp trên...

Lĩnh vực chăm sóc sửc khỏe nhân dân

Ngành y tế đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt được những chỉ tiêu cơ bản: Mạng lưới y tế ở cả 3 tuyến được củng cố và tiếp tục đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các cơ sở điều trị đảm bảo việc khám chữa bệnh BHYT. Công tác thanh kiểm tra được tăng cường, phát hiện xử lý, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém trong hoạt động của ngành và hoạt động hành nghề Y, Dược tư nhân. Ngành cũng đã duy trì tốt các hoạt động quản lý, chăm sóc, tư vấn người nhiễm HIV, đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn xét nghiệm tự nguyện, thực hiện các chương trình can thiệp giảm thiểu tác hại, chăm sóc hỗ trợ người nhiễm nhờ đó mà tình hình HIV/AIDS không có biến động. So với cùng kỳ năm trước, số phát hiện HIV, số bệnh nhân AIDS và số tử vong đều giảm.

Tiến độ thực hiện tự chủ tài chính trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập được quan tâm thực hiện, chất lượng phục vụ của các bệnh viện có nhiều cải thiện hơn trước, các bệnh viện đã chủ động dành phần lớn kinh phí tiết kiệm được hàng năm để bô sung Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp, mở rộng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị; thu nhập của viên chức, người lao động từng bước được cải thiện.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết diễn biến phức tạp và tăng so với cùng kỳ; nhu cầu chăm sóc sức khỏe người dân ngày càng tăng về số lượng và chất lượng trong khi khả năng cung ứng dịch vụ y tế còn hạn chế. Tình trạng mất an ninh trật tự tại một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vẫn còn xảy ra ảnh hưởng không tốt đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, đồng thời ảnh hưởng đến tinh thần, tính mạng của đội ngũ thầy thuốc, nhân viên y tế. Cần đặc biệt có giải pháp phòng ngừa hiệu quả. Việc thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính tại các Trung tâm y tế huyện gặp nhiều khó khăn hơn so với các bệnh viện tuyến tỉnh do nguồn thu thấp.

Lĩnh vực lao động - việc làm - an sinh xã hội

Ngành và địa phương đã tích cực xây dựng các chương trình, kế hoạch, tập trung tham mưu UBND làm tốt công tác triển khai thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2019, cụ thể là: Thực hiện có hiệu quả mô hình đào tạo nghề theo đơn đặt hàng; Hoạt động của Sàn giao dịch việc làm đã phát huy vai trò là nơi gắn kết cung - cầu lao động, kết nối giữa các đơn vị có nhu cầu sử dụng lao động với người lao động có nhu cầu về việc làm; giải quyết cho trên 30.000 lao động, đạt 100% kế hoạch năm. Tổ chức và thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn tỉnh. Các hoạt động chăm sóc đời sống người có công luôn được duy trì thường xuyên, hoạt động chăm lo cho người nghèo, cận nghèo,... ngày càng được xã hội hóa đa dạng, tích cực, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội vẫn còn tồn tại một số khó khăn:

Từ đầu năm đến nay xảy ra 02 cuộc đình công; tình trạng tai nạn lao động có chiều hướng gia tăng. Công tác tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020” được quan tâm đẩy mạnh hơn, số lượng có tăng so với cùng kỳ, tuy nhiên con số này vẫn còn khiêm tốn so với các tỉnh trong khu vực ĐBSCL. 

Việc thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần giúp người dân nông thôn được học nghề có cơ hội tìm việc làm, tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Tuy nhiên, việc đào tạo vẫn còn nhiều hạn chế do danh mục nghề đào tạo chưa đa dạng, sự phối hợp giữa các ngành chức năng với cơ sở đào tạo nghề và các doanh nghiệp có lúc chưa chặt chẽ nên việc dạy nghề chưa gắn với giải quyết việc làm dẫn đến tình trạng người học không tìm được việc hoặc làm không đúng nghề đã học. Tình trạng nợ BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp còn chậm được khắc phục… 

Lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Thực hiện tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, triển lãm, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch; bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa dân tộc; triển khai cơ bản các chiến lược, đề án, phong trào của ngành về xây dựng đời sống văn hóa, công tác gia đình... Công tác quản lý và tổ chức lễ hội được tập trung chỉ đạo với các giải pháp có hiệu quả. Công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc trong đó có tiếng nói, chữ viết đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận. Thể thao thành tích cao của tỉnh tiếp tục được củng cố và giữ vững thành tích, khẳng định vị thế của thể thao tỉnh nhà đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Lĩnh vực thông tin truyền thông

Đã triển khai mạnh mẽ hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào trong nhiều lĩnh vực công tác: du lịch, nông nghiệp, giáo dục, y tế, cải cách hành chính... Qua đó, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Đặc biệt, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đã tạo lập môi trường làm việc điện tử, nâng cao năng lực lãnh, chỉ đạo và điều hành được triển khai đồng bộ, hiệu quả trong các cơ quan nhà nước từ tỉnh đến cơ sở. Công tác thông tin tuyên truyền được quan tâm, kịp thời, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân trong tỉnh, đồng thời làm tốt công tác định hướng dư luận góp phần tạo đồng thuận trong nhân dân.

Qua đó, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2020, Ban Văn hóa - Xã hội đề xuất, kiến nghị một số vấn đề sau đây:

Về giáo dục và đào tạo

Triển khai ngay các giải pháp mạnh trong phòng, chống bạo lực học đường, xâm hại tình dục đối với tất cả cơ sở giáo dục đặc biệt ở những cấp học mầm non và tiểu học. Đồng thời, cần giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh góp phần xây dựng Trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh, phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự trường học. Đề cao kỷ luật, kỷ cương năng lực, phẩm chất đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp, trong đó gắn trách nhiệm người đứng đầu. Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, giáo dục theo hướng phát huy tính chủ động, tích cực, tự học, phát triển năng lực học sinh.

Quan tâm chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, nhu cầu giáo viên từng môn học, mạng lưới các cơ sở giáo dục,... nhằm thực hiện tốt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, từng bước đưa chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới vào giảng dạy ở lớp 1 cấp tiểu học từ năm học 2020 - 2021. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, giúp đỡ gia đình học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng có ý chí phấn đấu học tập.

Về y tế - chăm sóc sức khỏe

Tập trung công tác phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, nhất là sốt xuất huyết, tay chân miệng; đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là vào các dịp lễ, Tết sắp tới. Đẩy mạnh phát triển mạng lưới các bệnh viện tuyến tỉnh làm bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện tuyến trên theo từng lĩnh vực chuyên sâu. Thực hiện công tác phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ sở y tế, bệnh viện trong tỉnh với lực lượng Công an địa phương để giải quyết, xử lý, ổn định tình hình liên quan đến an ninh trật tự…

Về Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội chủ động phối họp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động nợ Bảo hiểm xã hội, đồng thời tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xử lý nghiêm các đơn vị chưa thực hiện theo văn bản kết luận của thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế năm 2018.

Tăng cường truyền thông chính sách, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia BHYT. Thực hiện hướng dẫn việc tham gia BHYT hộ gia đình theo hướng khuyến khích 100% thành viên tham gia đầy đủ để được giảm trừ mức đóng BHYT theo quy định. Đồng thời cần tiếp tục củng cố và phát triển hệ thống đại lý thu BHYT. Giám sát trực tiếp những địa bàn có chỉ tiêu thu, tỷ lệ độ bao phủ BHYT còn thấp, tập trung mọi nguồn lực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện.

Về lao động - việc làm - an sinh xã hội

Khảo sát, dự báo và nắm chắc nhu cầu đào tạo và sử dụng lao động qua đào tạo ở các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy nghề theo nhu cầu thị trường lao động. Có giải pháp tích cực, quyết liệt đẩy mạnh xuất khẩu lao động theo Đề án đã ban hành. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, pháp luật bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc sử dụng các nguồn lực, bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng, kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm chính sách; nhân rộng các mô hình, cách làm có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội: giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động trên địa bàn tinh.

Về văn hóa, thể thao, du lịch và thông tin truyền thông

Kiểm soát quản lý tốt các khu, điểm du lịch, bảo đảm chất lượng du lịch, an ninh, an toàn cho du khách. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngành du lịch để tương xứng với tiềm năng, tài nguyên thiên nhiên. Đẩy mạnh quảng bá xúc tiến đến các thị trường mới, tránh phụ thuộc vào những thị trường truyên thống, huy động nguồn lực để tham gia xúc tiến, quảng bá hình ảnh An Giang với bạn bè trong và ngoài nước. Thường xuyên tổ chức các chương trình văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng nhất là ở các địa bàn nông thôn để nâng cao đời sông tinh thần của người dân, rút ngắn khoảng cách thụ hưởng tinh thần giữa người dân sống ở thành thị và người dân sống ở nông thôn. Chú trọng thông tin tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng nếp sống văn hóa tốt đẹp, văn minh trong gia đình, cộng đồng dân cư và toàn xã hội; tăng cường phòng ngừa, phát hiện, phối họp xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ UBND cấp huyện tăng cường phối hợp với ngành giáo dục đào tạo chủ động trong công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; chọn trường xây dựng đạt chuẩn quốc gia gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng “Nông thôn mới”. Đồng thời có kế hoạch phối hợp ngành giáo dục - đào tạo kiểm tra, giám sát trường, nhóm, lớp mầm non tư thục nhất là ở các địa bàn tập trung các khu công nghiệp.

Chỉ đạo đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi nắm bắt về tình hình lao động, quan hệ lao động ở các khu công nghiệp, doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp do người nước ngoài làm chủ để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo hài hòa quyền lợi chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động. Đồng thời, UBND quan tâm chỉ đạo và có giải pháp buộc các đơn vị, các doanh nghiệp đóng BHXH, BHYT bảo đảm quyền lợi của người lao động theo quy định.

Để thực hiện đạt mục tiêu “phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh”, đề nghị ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng viễn thông, hạ tầng kỹ thuật, thu hút đầu tư từ nguồn xã hội hóa vào lĩnh vực xây dựng các khu vui chơi, giải trí quy mô lớn, hiện đại, gắn phát triển các dịch vụ ăn uống, mua sắm sản phẩm, dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch đặc trưng của An Giang để giữ chân du khách./.

VŨ HÙNG