Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kết quả trong sắp xếp, tinh gọn bộ máy tại An Giang

Ngày đăng: 20/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh ủy An Giang đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế, bước đầu đạt được kết quả đáng tích cực.

Nhận thức rõ việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là vấn đề cấp bách hiện nay, Tỉnh ủy An Giang đã lãnh đạo, chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị, thực hiện chủ trương sáp nhập, giải thể một số đầu mối trực thuộc các cơ quan trong tỉnh, khắc phục tình trạng chồng chéo, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ gắn với tinh giản biên chế.

Thực hiện Quy định số 4-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy”, tỉnh An Giang đã giải thể Văn phòng của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các Ban Xây dựng Đảng tỉnh, chuyển chức năng, nhiệm vụ phục vụ công tác kế toán và lái xe kèm theo 15 biên chế về Văn phòng Tỉnh ủy. Qua sắp xếp lại, các phòng chức năng thuộc Văn phòng Tỉnh ủy, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các Ban xây dựng Đảng tỉnh giảm 8 đầu mối, từ 30 phòng xuống còn 22 phòng.

Tỉnh ủy An Giang hợp nhất hai Đảng ủy khối Dân Chính Đảng và khối Doanh nghiệp thành Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2019. Từ đó, giảm 4 cơ quan chuyên trách tham mưu, hai cơ quan đoàn thể và 5 biên chế công chức. Thực hiện Quy định số 9-QĐi/TW, ngày 13/11/2018 của Ban Bí thư về “Chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng có số lượng Phó Hiệu trưởng không quá hai người (giảm một người so với trước), giảm hai đầu mối trực thuộc, từ 7 phòng, khoa giảm còn 5 phòng, khoa.

An Giang đã sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ cấp tỉnh, chuyển trang thiết bị và nhân sự hiện có của Phòng khám và Quản lý sức khỏe cán bộ tỉnh về Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang để tổ chức lại thành Khoa Nội A và đi vào hoạt động từ đầu 2019.

Tỉnh thí điểm mô hình nhất thể hóa chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy với cơ quan chuyên môn của chính quyền. Ở cấp tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy kiêm Giám đốc Sở Nội vụ. Cấp huyện, Trưởng ban Tổ chức cấp ủy cấp huyện đồng thời là Trưởng phòng Nội vụ thực hiện ở 4/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Phú, Chợ Mới, Châu Thành). Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đồng thời là Chánh Thanh tra huyện thực hiện ở 2/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Phú). Trưởng ban Dân vận đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện ở 7/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Đốc, An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Tịnh Biên). Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thực hiện ở 7/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Phú, Châu Thành, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên). 

Ông Thái Hữu Phép, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang cho biết: Trong đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang đã ban hành Chương trình hành động và tổ chức đánh giá, tuyên truyền các mô hình mới về tổ chức, cán bộ để thực hiện từng bước vững chắc, những vấn đề gì đã rõ, thực hiện ngay. Việc mới sẽ cho chủ trương thí điểm, rút kinh nghiệm nếu phù hợp nhân rộng, không cầu toàn, không nóng vội. Nhờ đó, địa phương đã đạt được một số kết quả bước đầu khả quan trong sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Tỉnh đã thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch HĐND cấp huyện ở 3/11 đơn vị (Tân Châu, Phú Tân, Thoại Sơn); Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch UBND cấp huyện 4/11 đơn vị (Long Xuyên, Châu Đốc, Châu Phú, Tri Tôn) và ở cấp xã thực hiện được tại 125/156 xã, phường, thị trấn. Mô hình Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng khóm, ấp đã triển khai thực hiện thành công ở tất cả 888 khóm, ấp trên địa bàn tỉnh (đạt 100%).

;“An Giang đã thực hiện thí điểm hợp nhất Văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND và UBND ở 2/11 đơn vị hành chính cấp huyện gồm thành phố Long Xuyên và huyện Châu Phú. Riêng thành phố Long Xuyên đã thực hiện mô hình Văn phòng chung khối dân vận gồm: Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể”, ông Phép cho biết thêm.

Hiện UBND tỉnh An Giang đã phê duyệt đề án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong của 20 sở, ban, ngành tỉnh. Sau khi sắp xếp, sẽ giảm 24 phòng, số cán bộ quản lý cấp phòng giảm 18 trưởng phòng và 16 phó trưởng phòng; chuyển hai đơn vị gồm: Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thành Phòng trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Chi cục Quản lý thị trường trực thuộc Sở Công Thương chuyển thành Cục Quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường ( Bộ Công Thương)

Tỉnh hợp nhất, sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập để thu gọn đầu mối, giảm biên chế và thực hiện cơ chế khoán kinh phí theo nhiệm vụ được giao và sản phẩm đầu ra. Tính đến ngày 31/5/2019, toàn tỉnh sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất giảm 70 đơn vị sự nghiệp so với năm 2015 (giảm 23 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành và tương đương, giảm 47 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện). Hiện An Giang có 882 đơn vị sự nghiệp công lập, gồm 9 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND; 146 đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, ban, ngành tỉnh và tương đương, 727 đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện.

Thời gian qua, UBND tỉnh đã sắp xếp giảm 58 Ban Chỉ đạo cấp tỉnh do Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND làm trưởng ban, từ 124 Ban Chỉ đạo còn lại 66 Ban Chỉ đạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Ngoài ra, tỉnh An Giang triển khai sáp nhập Trung tâm Y tế Dự phòng và Bệnh viện Đa khoa cấp huyện thành Trung tâm Y tế; Trung tâm Văn hóa và Trung tâm Thể dục, Thể thao cấp huyện thành Trung tâm Văn hóa - Thể thao ở tất cả 11/11 huyện, thị xã, thành phố. Các đơn vị sau khi sắp xếp hợp nhất đã giảm cấp phó và biên chế theo đúng lộ trình. 

Ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang cho biết: Hiện tỉnh tiếp tục thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, chương trình hành động của Trung ương, của tỉnh có liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng và kịp thời bổ sung, sửa đổi, cụ thể hóa và thực hiện nghiêm các quy định, quy chế, quy trình về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tỉnh sẽ tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và uy tín; làm tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện hiệu quả việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Tỉnh chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xây dựng và thực hiện tốt cơ chế, chính sách về phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, thu hút cán bộ.

Để triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban kiểm tra các cấp theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW đạt hiệu quả, Tỉnh ủy An Giang kiến nghị Trung ương cần ban hành quy định khung về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra; xác định ngạch công chức, vị trí của ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đề án vị trí việc làm; có chế độ, chính sách đối với cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp...

Tỉnh ủy An Giang kiến nghị Trung ương cần có quy định, hướng dẫn cụ thể việc thực hiện hợp nhất các cơ quan khối Đảng với Nhà nước có chức năng tương đồng về chức năng, nhiệm vụ, tên gọi, con dấu, biên chế... theo Nghị quyết số 18-NQ/TW cho thống nhất trong toàn quốc./.

Thanh Sang