Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020

Ngày đăng: 21/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã có Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2010 – 2020.

Việc tổ chức tổng kết nhằm đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 (Chương trình); Lồng ghép sơ kết 04 năm thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU ngày 18/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình hành động của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020; Đề ra cơ chế, chính sách, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp tích cực để triển khai thực hiện Chương trình cho giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030; Tổ chức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020”

Thời gian tổ chức thực hiện tổng kết từ tháng 5 năm 2019 đến tháng 9 năm 2019; Ủy ban nhân dân các huyện Chợ Mới, Châu Thành và Châu Phú tổ chức tổng kết Chương trình. UBND các huyện, thị xã và thành phố còn lại thì tùy vào điều kiện thực tiễn mà tự quyết định việc tổ chức Tổng kết; UBND các huyện, thị xã và thành phố thực hiện báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của UBND cấp huyện gửi về UBND tỉnh trước ngày 10/7/2019 (thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp). 

Các sở, ban, ngành, Đoàn thể cấp tỉnh hoàn thiện Báo cáo Tổng kết 10 năm của đơn vị gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 15/7/2019 để tổng hợp chung; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thiện Dự thảo báo cáo Tổng kết của tỉnh (lồng ghép sơ kết 04 năm thực hiện Chương trình 04-CTr/TU ngày 18/7/2016) trước ngày 20/8/2019 để trình UBND tỉnh xem xét. 

UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết gắn với hoạt động khen thưởng, biểu dương đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong quá trình thực hiện Chương trình; địa điểm dự kiến vào giữa tháng 9/2019 tại huyện Thoại Sơn; Dự kiến hoàn thành Tổng kết trước ngày 30/9/2019 và báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). 

Nguồn: Kế hoạch số 231/KH-UBND An Giang, ngày 13 tháng 5 năm 2019
Minh Thư