Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang ban hành Bộ tiêu chí “Ấp nông thôn mới” trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng: 24/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Ngày 23/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định số 1237/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí “Ấp nông thôn mới” trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020. Theo đó, phân công các sở, ngành phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu ấp nông thôn mới, cụ thể như sau:

Responsive image

ảnh minh họa

1. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 1, 6, 16 và chỉ tiêu 18.3, 18.4. 

2. Sở Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 2.1, 2.2; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chỉ tiêu 2.3. 

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn tiêu chí số 3 và 13; chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các chỉ tiêu 17.1, 17.3, 17.5, 17.6. 

4. Sở Công Thương chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 4; chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan thực hiện tiêu chí số 7. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 5, chỉ tiêu 14.1 và 14.2; chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện chỉ tiêu số 14.3. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn tiêu chí số 8. 

7. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 9. 

8. Cục Thống kê tỉnh chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 10.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 11 và 12; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch thực hiện chỉ tiêu 18.5. 

10. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế triển khai, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 15.1. 

11. Sở Y tế chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 15.2; chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chỉ tiêu 17.7. 

12. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.2 và 17.4. 

13. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu số 18.1 và 18.2; 

14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 19.1.

15. Công an tỉnh chịu trách nhiệm triển khai, hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu số 19.2. 

Responsive image
 

Căn cứ vào các hướng dẫn của các Bộ, ban, ngành Trung ương; các sở, ngành, cơ quan liên quan hướng dẫn, tiêu chuẩn chuyên ngành hoặc quy định khác đối với các tiêu chí, chỉ tiêu quy định tại Điều 1 của Quyết định này gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp và ban hành sổ tay, tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí “Ấp nông thôn mới” trên địa bàn các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020. Các sở, ngành, cơ quan có liên quan phụ trách hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu; thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh.

Bộ tiêu chí là căn cứ để đánh giá thực trạng và mức độ đạt các tiêu chí, chỉ tiêu; là cơ sở để xây dựng quy hoạch, đề án, kế hoạch thực hiện và chỉ đạo xây dựng ấp nông thôn mới trên địa bàn; kiểm tra, đánh giá, công nhận đạt chuẩn tiêu chí và đạt chuẩn “Ấp nông thôn mới”; là cơ sở để xét khen thưởng trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới./.

Responsive image
 
Responsive image
 

Nguồn: Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh
Tin: Thành Nhơn