Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Xã Cần Đăng tăng cường công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng: 16/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Tính đến ngày 16-4-2019, Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở xã Cần Đăng (huyện Châu Thành) đã thực hiện chỉ đạo sát đối với tổ điều tra dân số và nhà ở.

Responsive image

Đến nay, địa phương đã thực hiện điều tra được 3.073/4.610 hộ, đạt tỷ lệ gần 70% so với tổng số hộ toàn xã, trong đó có 15/39 địa bàn hoàn thành. Như vậy, trong thời gian tới, xã Cần Đăng cần tiếp tục thực hiện điều tra dân số và nhà ở với trên 1.500 hộ.

Để thực hiện đạt đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở xã Cần Đăng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm của mỗi người dân về cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Tăng cường giám sát điều tra viên, đôn đốc, nhắc nhở tiến độ điều tra để đảm bảo kịp thời, chính xác và đúng thời gian quy định của trên. Đối với các điều tra viên ở xã Cần Đăng thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong tất cả các công đoạn của Tổng điều tra, thực hiện tốt việc sử dụng thiết bị điện tử di động trong thu thập thông tin tại các địa bàn điều tra. 

Tổng điều tra dân số và nhà ở là nguồn thông tin chủ yếu và tin cậy về tình hình dân số, nhân khẩu học và tình trạng nhà ở của dân cư nhằm đáp ứng các mục tiêu về tổng hợp, biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia quy định trong Luật Thống kê, đồng thời cũng là nguồn thông tin phục vụ Đảng, Quốc hội và Chính phủ trong đánh giá tình hình, xây dựng chiến lược, chính sách liên quan tới người dân và các chính sách phát triển đất nước, cũng như từng địa phương. Từ ý nghĩa đó, mỗi người dân xã Cần Đăng cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời, để góp phần làm cho công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tại địa phương đúng tiến độ đề ra./.

Phước Thành