Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công văn triển khai thực hiện NQ số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ...

Ngày đăng: 26/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Công văn số:821/UBND-KTN