Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ngành Thông tin và Truyền thông An Giang chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2005 - 2019

Ngày đăng: 07/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nông nghiệp, nông dân, nông thôn có vị trí chiến lược trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cơ sở và lực lượng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh, quốc phòng; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và bảo vệ môi trường sinh thái của đất nước. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn là một nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Việc phát triển hệ thống bưu chính viễn thông, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin cho mọi vùng nông thôn, đặc biệt là miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo đã được đề ra tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của BCH TW khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Theo đó, với 19 tiêu chí của Bộ Tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành theo Quyết định 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ và 11 nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, ngành thông tin và truyền thông phụ trách tiêu chí 8 về Bưu điện bao gồm 2 tiêu chí thành phần “Có điểm phục vụ bưu chính viễn thông” và “Có Internet đến thôn”; Thực hiện nội dung “Xây dựng đời sống thông tin và truyền thông nông thôn” trong 11 nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới ban hành theo Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

Với mục tiêu của ngành thông tin và truyền thông nhằm phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới công nghệ thông tin – truyền thông hiện đại, đồng bộ đến cấp cơ sở góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, dịch vụ, xoá đói giảm nghèo, nâng cao dân trí khu vực nông thôn; phổ cập các dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, đưa phát thanh, truyền hình, sách, báo tới người dân nông thôn để xoá dần khoảng cách thông tin giữa nông thôn và thành thị; thực hiện việc số hoá và lưu trữ tập trung thông tin mọi mặt đời sống xã hội trên môi trường mạng để tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn truy nhập và lấy thông tin nhanh chóng, thuận lợi; đảm bảo thông tin hai chiều từ trung ương đến cơ sở để người dân khu vực nông thôn vừa tiếp nhận được thông tin vừa có thể đóng góp ý kiến, phản ánh tâm tư nguyện vọng và phát huy dân chủ ở cơ sở. Ngành thông tin và Truyền thông An Giang đã đạt được nhiều kết quả trong xây dựng cơ sở hạ tầng các xã để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

* Ngành thông tin và truyền thông An Giang hoàn thành sớm và đạt 100% tiêu chí cho các xã theo lộ trình các xã đạt nông thôn mới đến năm 2019

Trên cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông của tỉnh vào năm 2005; với vai trò chủ động, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ; hỗ trợ các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông tại địa phương;  xây dựng và phê duyệt quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trên địa bàn theo yêu cầu nhiệm vụ tại Đề án Phát triển thông tin, truyền thông nông thôn giai đoạn 2011 – 2020 theo Quyết định số 119/QĐ-TTg. Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị, nhiều quyết định, quy hoạch và kế hoạch ngành nhằm thực hiện các chính sách của ngành góp phần xây dựng đạt các tiêu chí xã nông thôn mới lĩnh vực thông tin và truyền thông. Phối hợp, chỉ đạo, hướng dẫn Cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền tại địa phương về các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến các cấp, các ngành và tầng lớp nhân dân kịp thời, chính xác và đầy đủ.

Năm 2005, số xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông (đại lý bưu điện, bưu cục, điểm bưu điện - văn hóa xã) đạt 100% số xã của tỉnh; Tỉ lệ số ấp (khóm) có internet đạt 60%. Đến năm 2010, số xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông (đại lý bưu điện, bưu cục, điểm bưu điện - văn hóa xã) đạt 100% số xã của tỉnh; Tỉ lệ số ấp (khóm) có internet đạt trên 80%; Đến năm 2015, số xã có điểm phục vụ bưu chính viễn thông (đại lý bưu điện, bưu cục, điểm bưu điện - văn hóa xã) đạt 100% số xã của tỉnh; Tỉ lệ số ấp (khóm) có internet đạt trên 100%. Đến năm 2019, xã có điếm phục vụ bưu chính viễn thông đạt 100% số xã của tỉnh; số xã có Internet đến ấp 100% số xã của tỉnh; số xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp đạt 100% số xã của tỉnh; số xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành đạt 100% số xã của tỉnh;

Hệ thống thông tin cơ sở vẫn là kênh thông tin, tuyên truyền thiết yếu và hết sức cần thiết để người dân tiếp cận thông tin. Đây là kênh thông tin, tuyên truyền quen thuộc cung cấp thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả, có sức lan tỏa rộng với hiệu quả cao. Trong năm 2011, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu UBND tỉnh An Giang ra Quyết định thành lập 06 Đài truyền thanh huyện, thành phố khu vực nội địa và kiện toàn, củng cố 05 Đài truyền thanh huyện (biên giới).

Bên cạnh đó, mỗi xã, phường, thị trấn đều được Sở Thông tin và Truyền thông hỗ trợ thành lập 01 Điểm cung cấp thông tin cơ sở phục vụ người dân tiếp cận thông tin qua truy cập internet nhanh chống, qua đó giúp nhân dân tiếp cận các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, Sở đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ ngành góp phần xây dựng xã nông thôn mới của tỉnh, qua triển khai nhiệm vụ của ngành, kết quả, 119/119 xã đã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới về thông tin và truyền thông giai đoạn 2010 – 2019. Kết quả cụ thể trên từng lĩnh vực:

Về bưu chính

Trên địa bàn tỉnh hiện có các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bưu chính như: Bưu Điện An Giang, Cty Cổ phần Bưu chính Viettel An Giang, Chi nhánh Công ty Cổ phần thương mại và chuyển phát nhanh Nội Bài, Cty CP Hai Bốn Bảy, Cty TNHH KERRY EXPRESS và một số doanh nghiệp xe khách có cung ứng dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Tất cả các xã đều có điểm phục vụ bưu chính. Các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định, tuân thủ các quy định của pháp luật. Chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Các xã đã triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đến tận địa chỉ người dân theo Quyết định 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ.

Về viễn thông

Trên địa bàn có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực viễn thông là: FPT, Gtel Mobile, Mobifone, SPT, Vietnamobile, Viễn thông An Giang, Viettel An Giang. Cáp quang và 3G/4G phủ khắp địa bàn dân cư toàn tỉnh, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ, tìm kiếm thông tin của người dân; Quang hóa 100% khóm ấp, hướng đến hộ gia đình, Internet phủ khắp địa bàn dân cư, đã đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ, tìm kiếm thông tin của người dân. Các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai thực hiện Chương trình Viễn thông công ích đến năm 2020.

Về công tác thông tin tuyên truyền

Hàng năm, đã tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ các huyện bằng nguồn vốn của tỉnh khoảng 02 tỷ đồng/năm, cùng với nguồn vốn đối ứng của địa phương, các Đài truyền thanh huyện, xã đã thực hiện mua sắm, sửa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh, đào tạo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách đài xã. Từ đó, hệ thống loa truyền thanh đã được lắp đặt khắp địa bàn dân cư toàn tỉnh; tỷ lệ phủ sóng truyền thanh khu dân cư đạt trên 85%.

Triển khai thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững với kinh phí gần 02 tỷ đồng, sở đã phối hợp Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, Đài PTTH An Giang sản xuất 45 tác phẩm phát thanh, 15 tác phẩm truyền hình và các ấn phẩm thông tin, tuyên truyền khác phục vụ chung cho khu vực và giảm nghèo về thông tin đối với đối tượng ưu tiên thuộc địa bàn tỉnh An Giang. Qua đó, đã tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về các vấn đề kinh tế xã hội, môi trường nhằm củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước, tạo đồng thuận cao với các vấn đề nổi cộm trong đời sống kinh tế xã hội ở Việt Nam nói chung, Nam Bộ nói riêng.

Công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác phối hợp giữa Sở Thông tin và Truyền thông với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tiếp tục được triển khai và mang lại hiệu quả trong công thông tin, tuyên truyền tại các huyện biên giới góp phần giới thiệu tiềm năng kinh tế, nét đẹp văn hóa của vùng đất, con người An Giang ra bên ngoài, bồi đắp tình hữu nghị giữa nhân dân tỉnh An Giang và nhân dân 02 tỉnh Kandal, Takeo - Campuchia. 

* Ngành triển khai thực hiện và nâng chất tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao về thông tin và truyền thông sau năm 2020

Để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu về nông thôn mới của ngành thông tin và truyền thông đến năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông đã đề ra các chỉ tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cho từng tiêu chí thành phần.

Chỉ tiêu 8.1. Xã có điểm phục vụ bưu chính: Phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính tiếp tục đầu tư, nâng cấp bưu điện văn hóa xã, điểm phục vụ bưu chính ở các xã còn lại trong tỉnh. Nâng cao tỉ lệ Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC liên thông 3 cấp tại điểm BĐVH xã và phát triển dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC tại địa chỉ công dân và doanh nghiệp. Triển khai thực hiện Kế hoạch cải thiện chỉ số hiệu quả Logistics trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025 của Ngành Thông tin và Truyền thông.

Chỉ tiêu 8.2. Xã có dịch vụ viễn thông, Internet: tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp về đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất đảm bảo cho tất cả các ấp trên địa bàn xã có khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng ít nhất một trong hai loại dịch vụ điện thoại: trên mạng viễn thông cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất và ít nhất một trong hai loại dịch vụ truy nhập internet: băng rộng cố định mặt đất hoặc trên mạng viễn thông di động mặt đất.

Chỉ tiêu 8.3. Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp: tiếp tục thực hiện đầu tư thay thế, sữa chữa, nâng cấp hệ thống truyền thanh cho những năm tiếp theo để giữ vững chỉ tiêu này. Mặt khác, trước sự phát triển về công nghệ, nhu cầu về chất lượng truyền thanh ngày càng cao, trong khi nhân lực phục vụ cho lĩnh vực này phải giảm dần theo chủ trương sáp nhập và tinh giảm biên chế của Trung ương thì hoạt động sẽ ngày càng khó khăn. Vì vậy, để tháo gỡ khó khăn này, nhu cầu ứng dụng quản trị truyền thanh thông minh là rất cần thiết; để triển khai thực hiện ứng dụng này, hàng năm cần phải được phân bổ vốn từ chương trình. Nhu cầu kinh phí hàng năm cho thực hiện đầu tư thay thế, sửa chữa, nâng cấp hệ thống; ứng dụng truyền thanh thông minh là trên 04 tỷ đồng. Nếu không đầu tư thì hệ thống sẽ ngưng hoạt động và tiêu chí này sẽ không đạt.

Chỉ tiêu 8.4. Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: Xã có kế hoạch thực hiện Đề án An Giang điện tử: ứng dụng vào hoạt động quản lý, quản trị thông minh như: nông nghiệp thông minh, du lịch thông minh, y tế thông minh, giáo dục thông minh, quản lý môi trường thông minh, quản lý lưu trú, an ninh trật tự, an toàn giao thông thông minh, quản lý biên giới thông minh, đoàn thể thông minh, quản trị truyền thanh thông minh,… trên địa bàn. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng của xã với tỷ lệ tiếp nhận và phát hành văn bản điện tử tối thiểu đạt 90%. Hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang: với tỷ lệ lãnh đạo xã và hộp thư của đơn vị cấp xã thường xuyên sử dụng đúng quy chế của tỉnh. UBND cấp xã ứng dụng hiệu quả phần mềm một cửa điện tử (Cổng dịch vụ công trực tuyến) và liên thông với các cơ quan cấp huyện và cấp tỉnh, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và xử lý trên phần mềm đạt tối thiểu 90%. Cung cấp đầy đủ Dịch vụ công trực tuyến theo quy định. Tỉ lệ thủ tục hành chính tiếp nhận trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ trong năm từ 80% trở lên. Xử lý hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đạt tỷ lệ từ 40% trở lên; mức độ 4 đạt tỷ lệ từ 30% trở lên.

Với sự chủ động trong tham mưu, ngành Thông tin và Truyền thông An Giang đã chung sức xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2005 – 2019 góp phần vào kết quả hoàn thành tiêu chí và lộ trình thực hiện xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao do tỉnh đề ra./.

Phan Thanh