Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Xã Vĩnh An, huyện Châu Thành hoàn thành công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Ngày đăng: 22/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Tính đến ngày 19-4-2019, xã Vĩnh An, huyện Châu Thành đã thực hiện hoàn thành công tác tổng điều tra dân số và nhà ở. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở xã Vĩnh An đã phỏng vấn được 2.299 hộ, đạt 100% kế hoạch.

Responsive image

Thực hiện công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, xã Vĩnh An đã thành lập Ban chỉ đạo, trong đó có 09 điều tra viên và 01 tổ trưởng, thực hiện công tác điều tra tại 18 địa bàn trên toàn xã. Ngay sau lễ ra quân, các điều tra viên tiến hành đến từng hộ dân trên địa bàn để thu thập thông tin điều tra với các nội dung như: Thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư… Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động cũng như người dân hiểu được tầm quan trọng của công tác điều tra dân số và nhà ở nên công tác điều tra tại xã Vĩnh An diễn ra thuận lợi và hoàn thành sớm kế hoạch đề ra. 

Tổng điều tra dân số và nhà ở đây là một trong ba cuộc điều tra thống kê được quy định trong Luật Thống kê, thực hiện theo chu kỳ 10 năm một lần. Thông qua cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin cơ bản về dân số và nhà ở phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở của nước ta; đồng thời đáp ứng nhu cầu thông tin, đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian qua và xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới./. 

Minh Tân