Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 13/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Công văn số: 2801/STC-GCS V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ

Phụ lục BẢNG GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

-Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng Quản lý Giá -Công sản), số 5/10, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnhAn Giang.-Số điện thoại: 0296.3.852660 –0296.3.857103-Đồng thời gửi file về địa chỉ mail pkanh@angiang.gov.vn .Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ trình của  Sở  Tài  chính  được  đăng  tải trên Cổng  thông  tin  điện  tử  của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Tài chính(http://sotaichinh.angiang.gov.vn).

 

các tin khác