Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác xây dựng Đảng tháng 11 năm 2019

Ngày đăng: 03/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 02/12/2019, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc triển khai một số nhiệm vụ công tác tổ chức, xây dựng Đảng. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Responsive image
 

Dự hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy An Giang có các đồng chí Ngô Hồng Yến - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Đồng chí Lê Văn Nưng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng Thường trực các Đảng ủy trực thuộc.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Thường trực Ban Tổ chức Trung ương báo cáo đề dẫn về Quy định 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền. Đồng thời tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác tổ chức xây dựng Đảng tháng 11, nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2019.

Theo đó, Tháng 11/2019 và 11 tháng đầu năm 2019, toàn ngành đã tập trung tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ công tác bảo đảm tiến độ, chất lượng và đạt kết quả tốt. Nổi bật là đã tham mưu hoàn thành 15/17 đề án lớn, quan trọng, báo cáo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kịp thời ban hành đồng bộ các văn bản hướng dẫn về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị.

Đến nay đã có 55/63 địa phương, 40/69 cơ quan, đơn vị hoàn thành Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ theo tinh thần Kết luận 48-KL/TW của Ban Bí thư, qua đó góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác cán bộ, công tác nhân sự hiện nay. Công tác phối hợp, trao đổi nghiệp vụ ngày càng đi vào nền nếp; chế độ báo cáo được thực hiện nghiêm túc. Nhiều khó khăn, vướng mắc trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và trong quá trình triển khai thực hiện đã tiếp tục được tháo gỡ.

Theo Quy định 205 của Bộ Chính trị quy định rõ: Không bố trí những người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột) cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan như: Bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra cùng cấp uỷ; chủ tịch UBND và người đứng đầu cơ quan nội vụ, thanh tra cùng cấp ở một địa phương; thành viên trong cùng ban cán sự đảng, đảng đoàn; người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nghiêm cấm hành vi cung cấp hoặc tiết lộ thông tin, tài liệu, hồ sơ cán bộ, đảng viên cho tổ chức và cá nhân không có thẩm quyền, trách nhiệm, nhất là những thông tin, tài liệu, hồ sơ nhân sự đang trong quá trình thực hiện quy trình công tác cán bộ. Xử lý vi phạm cả những người đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương ghi nhận những kết quả của ngành đã đạt được trong thời gian qua. 

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đề nghị: Quán triệt, triển khai Quy định 205 của Bộ Chính trị đến các chi bộ, đảng viên. Tiếp tục hoàn thiện Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII. Hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2019; triển khai xây dựng kế hoạch công tác năm 2020.

Responsive image
 

Tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú trọng chất lượng công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, đúng người, đúng việc, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân. 

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các cấp ủy địa phương cần thực hiện tốt các phần việc gồm: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, biên chế. Sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII. Triển khai xây dựng vị trí việc làm trong toàn hệ thống chính trị. Nhiệm vụ cụ thể tháng 12, tập trung các phần việc đảm bảo cho đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội XIII của Đảng. Đồng thời quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên, trong đó chủ động tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng nhằm bảo vệ đường lối và nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ tổ chức, cán bộ, đảng viên.

Tập trung thẩm định tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ, đảng viên, nhất là công tác nhân sự đại hội đảng bộ các cấp. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ ngành Tổ chức Xây dựng Đảng. Xây dựng cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy, biên chế và hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị bảo đảm đồng bộ, liên thông từ trung ương đến cấp huyện và cơ sở, kết nối với cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Làm tốt công tác đánh giá, xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên năm 2019.  Đồng chí cũng trao đổi làm rõ một số kiến nghị, đề xuất của các đại biểu phát biểu tại hội nghị./. 

Hữu Trực