Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Xây dựng lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường ...

Ngày đăng: 20/04/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang tại văn bản số 860/VPUBNDKTN ngày 02/03/2020 về việc xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 37/2019/QĐ-UBND ngày 31/07/2019 cho phù hợp với thực tế.Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quy định kèm theo Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Quyết định như sau:

1. Đề nghị các đơn vị tham gia ý kiến góp ý dự thảo Quyết định, thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 20/05/2020.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:Sở Xây dựng tỉnh An Giang (thông qua phòng Kinh tế, Vật liệu xây dựng và Quản lý xây dựng), số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.Số điện thoại: 02963 957848; hoặc: 0919595685 (gặp Đạt).

Đồng thời gửi file về địa chỉ mail: tndat@angiang.gov.vn

Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng (http://soxaydung.angiang.gov.vn).

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị quan tâm thực hiện, có ý kiến để Sở Xây dựng hoàn thành nhiệm vụ được giao./

Văn bản tải về:Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước  trên địa bàn tỉnh An Giang

Công văn số:1212 /SXD-KT&QLXD V/v ý kiến đóng góp dự thảo Quyết định ban hành Quy định về việc thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

các tin khác