Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tăng cường công tác kiểm tra, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới trong năm 2019

Ngày đăng: 22/04/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sau hơn 08 năm triển khai thực hiện, với sự tập trung chỉ đạo và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ tích cực của các tổ chức xã hội, Mạnh Thường Quân, các doanh nghiệp, đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ và góp sức của nhân dân; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực.

Responsive image

ảnh minh họa – Nguồn: Báo An Giang

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 50/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 42,01% số xã). Theo lộ trình của Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 18/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, năm 2019 phấn đấu có thêm 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2020 phấn đấu có thêm 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại Nghi quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; theo đó Chính phủ có chỉ đạo toàn quốc có 50% số xã và ít nhất 70 đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, cơ bản không còn xã dưới 05 tiêu chí, mỗi tỉnh có 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành sớm mục tiêu kế hoạch 05 năm trong năm 2019; Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn yêu cầu các sở, ngành được phân công phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, hỗ trợ địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới do sở, ngành phụ trách. Phấn đấu hoàn thành 11 xã nông thôn mới còn lại theo Chương trình hành động số 04- Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2019.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị có liên quan khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh sớm phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương theo quy định hiện hành. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn kiểm tra, hướng dẫn và kịp thời tháo gỡ những khó khăn của các xã điểm trong lộ trình giai đoạn 2019 - 2020; đặc biệt tập trung hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu không cần vốn như: Thu nhập, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; cảnh quan, môi trường nông thôn; an ninh trật tự,… để các xã sớm hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu trong năm 2019. Đẩy nhanh tiến độ công tác bồi hoàn, giải phóng mặt bằng (nếu có), báo cáo kinh tế kỹ thuật, … đối với các công trình trường học, nhà văn hóa. Chủ động đề xuất các sở, ngành tỉnh kịp thời tháo gở những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở các xã, phấn đấu hoàn thành 11 xã nông thôn mới còn lại theo Chương trình hành động số 04-Ctr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong năm 2019. 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ địa phương trong quá trình chỉ đạo, triển khai thực hiện./.

Nguồn: CV số 319/UBND-KTN ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh
Tin: Thành Nhơn