Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về cao trình thiết kế cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 20/07/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 3325/VPUBND-KTTH ngày 13/7/2020 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Quyết định quy định về cao trình thiết kế cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sở Xây dựng đã dự thảo Quyết định Ban hành quy định về cao trình thiết kế cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang (Đính kèm bản dự thảo Quyết định. Tập tin dự thảo Quyết định được gửi email đến các đơn vị hoặc download từ cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng: soxaydung.angiang.gov.vn).

Để văn bản được ban hành phù hợp và khả thi trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Xây dựng đề nghị quý đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, phối hợp cho ý kiến góp ý dự thảo bằng văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 07/8/2020 (Địa chỉ email: soxaydung@angiang.gov.vn; hoặc thông tin Ô. Lưu Huỳnh Trung - Phòng Giám định Xây dựng, điện thoại: 0917.159.915, email:nhlinh@angiang.gov.vn; strunglxag@gmail.com).

- Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ tổ chức thăm dò ý kiến của nhân dân địa phương để tạo sự đồng thuận khi Quyết định được phê duyệt đưa vào áp dụng. Văn bản tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/8/2020.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang hỗ trợ tổ chức lấy ý kiến các tổ chức chính trị xã hội có liên quan để tạo sự đồng thuận khi Quyết định được phê duyệt đưa vào áp dụng. Văn bản tổng hợp ý kiến đóng góp cho dự thảo đề nghị gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/8/2020.

Trong quá trình hỗ trợ tổ chức lấy ý kiến các tổ chức chính trị xã hội có liên quan, nếu cần thuyết trình báo cáo Sở Xây dựng sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang để thực hiện.

Văn bản đính kèm:

Dự thảo Quyết định Ban hành Quy định về cao trình thiết kế cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác