Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo QĐ số 65/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành ...

Ngày đăng: 02/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Công văn số 5377/VPUBND-KTN ngày 29/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bãi bỏ một số nội dung tại Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh.

Căn cứ Công văn số 5399/VPUBND-NC ngày 29/10/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về việc ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2019/QĐUBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh.

Theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại 02 Công văn nêu trên thì: (1) Chấp thuận chủ trương điều chỉnh, bãi bỏ một số nội dung được ban hành tại Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh; (2) Giao Sở Xây dựng chủ trì kết hợp với các đơn vị liên quan hoàn tất trình tự, thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành.

Nay Sở Xây dựng đã hoàn chỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang; để hoàn chỉnh dự thảo trước khi gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh ban hành theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ thực hiện một số nội dung sau:

Văn bản góp ý đính kèm:

Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang 

 Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

 Sở Xây dựng tỉnh An Giang (thông qua Phòng Quản lý nhà, thị trường bất động sản và hạ tầng kỹ thuật): Số 99 đường Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

 Số điện thoại: 0919298997 gặp đ/c Dương.

 Đồng thời gửi file mềm về địa chỉ mail: hmduong@angiang.gov.vn 

 Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 65/2019/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn tỉnh An Giang được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh An Giang (www.angiang.gov.vn) và Sở Xây dựng tỉnh An Giang (http://soxaydung.angiang.gov.vn). 

các tin khác