Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến dự thảo Quyết định ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang.

Ngày đăng: 19/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về dự thảoQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Tải về dự thảo: QUY ĐỊNH Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang (phòng Tổ chức Pháp chế); Số 14 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Email: phong.tccb@yahoo.com.

các tin khác