Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 19/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 17/9/2019, tại Hội trường tỉnh An Giang, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh An Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã thành công tốt đẹp sau 02 ngày làm việc. Đại hội đã hiệp thương bầu 37 anh, chị vào Ủy ban Hội khóa VIII và anh Phan Duy Bằng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội.

Responsive image

Quang cảnh Đại hội

Với khẩu hiệu hành động “Thanh niên An Giang xung kích, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển”, anh Phan Duy Bằng - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang cho biết, mục tiêu trong nhiệm kỳ mới là tạo điều kiện cho 100% cán bộ, hội viên được học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng, Đoàn; 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên. Đồng thời, hàng năm Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức cho thanh niên khởi nghiệp; toàn tỉnh tổ chức tư vấn, hướng nghiệp cho 60.000 thanh niên, phối hợp giới thiệu việc làm cho 25.000 thanh niên. Ngoài ra, tổ chức ít nhất 5 hoạt động tình nguyện quốc tế và giao lưu nhân dân với thanh niên tỉnh Kandal, Takeo (Campuchia); tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho 50.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn.

Đại hội đã hiệp thương bầu 37 anh, chị vào Ủy Ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VIII, anh Phan Duy Bằng, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Ngoài ra, Đại hội cũng bầu ra 12 anh, chị tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.

Responsive image

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang khóa VIII ra mắt Đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, anh Nguyễn Quang Thông - Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch Trung ương LHTN Việt Nam cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Hội và phong trào thanh niên tỉnh An Giang đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đạt được nhiều kết quả tích cực; hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, nội dung hoạt động từng bước sát với nhu cầu của thanh niên, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Công tác tuyên truyền, phổ biến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được triển khai rộng rãi với nhiều hình thức phong phú, góp phần quan trọng đưa phong trào đến với từng hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Các phong trào và cuộc vận động của Hội mang tính giáo dục cao, nội dung, phương thức và hình thức hoạt động thường xuyên được đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ trong hội viên, thanh niên. Các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai hiệu quả; Hoạt động Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp được quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên tiếp cận nguồn vốn, tiến bộ khoa học kỹ thuật, đề ra những ý tưởng độc đáo, sáng tạo, phát triển mô hình mới, hiệu quả mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, giúp thanh niên vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Trung ương LHTN Việt Nam nhìn nhận thực tế hiện nay, công tác Hội và phong trào thanh niên của tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Điển hình như các cuộc vận động, chương trình của Hội được triển khai đa dạng đã từng bước phù hợp với từng đối tượng thanh niên nhưng việc sơ kết, tổng kết chưa kịp thời, chưa đi sâu phân tích những hạn chế để tìm ra giải pháp mới. Hội còn lúng túng khi triển khai công tác giáo dục, phương thức tổ chức thực hiện chưa thật sự đổi mới dẫn đến hiệu quả chưa cao.

Tỷ lệ thanh niên tập hợp vào tổ chức Hội đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên có đạo, thanh niên công nhân còn thấp so với tổng số thanh niên trên toàn tỉnh; công tác khảo sát, nắm bắt tình hình dư luận trong thanh niên, duy trì sinh hoạt Chi hội còn chưa được tổ chức thường xuyên, liên tục.

An Giang là một trong những trung tâm lúa gạo và có dân số đông nhất của miền Tây Nam bộ, có thế mạnh về cây lúa, nguồn thủy sản phong phú, là nơi xuất phát của nhiều tôn giáo nội sinh phù hợp với người dân và thanh niên Tây Nam bộ, có tiềm năng để phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, dịch vụ, nuôi trồng thủy sản và tiếp cận các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến, có nhiều cơ hội học tập, việc làm, là điều kiện tốt giúp thanh niên ổn định cuộc sống và vươn lên làm giàu chính đáng.

Để Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục phát triển trong thời gian tới, anh Thông đề nghị Ủy ban Hội tỉnh khóa VIII, tổ chức Hội các cấp trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai một cách hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” bằng nhiều giải pháp như đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai việc thực hành làm theo lời Bác bằng các giải pháp, việc làm cụ thể, từ đó góp phần xây dựng lớp thanh niên An Giang có lý tưởng cách mạng, giàu lòng yêu nước. Song song đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh An Giang cần phát huy tính tích cực xã hội, năng động, sáng tạo, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; đặc biệt thực hiện các việc mới, việc khó của tỉnh trong hội viên, thanh niên.

Ngoài ra, tiếp tục nghiên cứu đổi mới mô hình, đa dạng hóa và tổ chức hoạt động của Hội thông qua các tổ chức thành viên tập thể, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong tình hình mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có chất lượng, trưởng thành từ phong trào thanh niên, có ý thức trách nhiệm, giỏi kỹ năng công tác, gắn bó và thật sự có uy tín trong thanh niên.

Responsive image

Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tặng cờ thi đua cho Hội LHTN VN tỉnh An Giang

Đồng chí Võ Anh Kiệt - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Hội khóa mới và các cấp bộ Hội trong tỉnh tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cách mạng, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành Pháp luật cho thanh niên, gắn với việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 14 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2021”; Mở rộng các hình thức sinh hoạt, học tập, nâng cao nhận thức lý luận, xây dựng bản lĩnh chính trị, lối sống văn hóa, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức Hội trước yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước nhằm bồi dưỡng cho thanh niên có khả năng tự đề kháng trước những cám dỗ của mặt trái kinh tế thị trường và những âm mưu, thủ đoạn lôi kéo, kích động, lợi dụng thanh niên chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, góp phần tích vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; Cùng với tổ chức Đoàn, tổ chức Hội phải luôn bám sát Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và nhiệm vụ chính trị của địa phương để tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và hai chương trình “Đồng hành với thanh niên” và “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”; Quan tâm, nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng, nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên để có các hoạt động thiết thực, giúp thanh niên vượt qua những khó khăn, thách thức về việc làm, thu nhập, học tập, nhất là đối với thanh niên yếu thế, thanh niên nông thôn, thanh niên là người dân tộc thiểu số; Tăng cường xây dựng tổ chức Hội các cấp vững mạnh, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nhất là cấp cơ sở để trở thành mặt trận rộng rãi, có sức lôi cuốn mọi thành phần, đối tượng thanh niên tham gia các phong trào, hành động cách mạng ở địa phương; Phát huy hiệu quả Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh An Giang, trong đó làm tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt công tác tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề, việc làm, hỗ trợ vay vốn cho thanh niên phát triển sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng;…

Responsive image

Khen thưởng các đơn vị hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Bằng khen cho Ủy ban Hội tỉnh An Giang và Ủy ban Hội huyện Phú Tân; Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 14 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Trước đó, Tỉnh Đoàn tổ chức Liên hoan các đội, nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng tỉnh An Giang năm 2019 - Cụm Đoàn trực thuộc gồm có 07 đơn vị tham gia với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và phát hành 1.000 Bản tin Tuổi trẻ An Giang chào mừng Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh An Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024./. 

Tin, ảnh: Thanh Tiền