Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Tài chính lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020

Ngày đăng: 13/11/2019

Xem với cở chữ : A- A A+

Công văn số: 2589/STC-GCS V/v triển khai kế hoạch xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang (nhắc lại)

Công văn số: 2785/STC-GCS Về việc góp ý dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020

Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang 

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

-Sở Tài chính tỉnh An Giang (thông qua phòng quản lý Giá -Công sản), số 5/10, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.-Số điện thoại: 0296.3.852660 –0296.3.857103-Đồng thời gửi file về địa chỉ mail: sotaichinh@angiang.gov.vn Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của  Ủy ban nhân dân tỉnh  và dự  thảo Tờ trình của Sở  Tài  chính được  đăng  tảitrên Cổng thông tin điện  tử  của tỉnh (www.angiang.gov.vn), Sở Tài chính(http://sotaichinh.angiang.gov.vn).

 

các tin khác