Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo ...

Ngày đăng: 18/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Căn cứ Công văn số 214/UBND-NC ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020. Theo đó, UBND tỉnh có giao cho Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh xem xét, ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. Thời gian trình UBND tỉnh trong quý IV/2020.

Ngày 08/5/2020, Sở Công Thương có Công văn số 653/SCT-QLTM về việc đề nghị địa phương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn giai đoạn 2016-2020, thuận lợi, khó khăn và đề xuất, kiến nghị điều chỉnh Quyết định số 11/2016/QĐUBND ngày 25/02/2016. Qua tổng hợp báo cáo và đề xuất, kiến nghị của UBND huyện, thị xã, thành phố về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. Sở Công Thương phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quy trình chuyển đổi mô 2 hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh An Giang cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Sở Công Thương rất mong nhận được góp ý của Quý cơ quan, đơn vị và địa phương để hoàn chỉnh dự thảo Quyết định trước khi trình UBND tỉnh xem xét, ban hành. Thông tin góp ý vui lòng gửi về Sở Công Thương (Phòng Quản lý Thương mại) trước ngày 30/11/2020 theo địa chỉ: Số 10 Lê Triệu Kiết, P. Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang; Email: sctphongqltm@gmail.com và phammynga91@gmail.com; Điện thoại: 02963 956 701 hoặc 0949 990 789 (gặp Mỹ Nga)./.

Văn bản góp ý đính kèm:

 

các tin khác