Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Đóng góp ý kiến về công tác vận động quần chúng trong dự thảo đề cương chi tiết báo cáo chính trị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X

Ngày đăng: 21/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Sáng ngày 21/02/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến đối với nội dung công tác vận động quần chúng trong dự thảo đề cương chi tiết Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tham dự hội nghị có Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Responsive image
 

Tại hội nghị các đại biểu đã đóng góp một số ý kiến như: Cần phân tích làm rõ vai trò của Đảng lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh trong việc đổi mới mội dung, phương thức hoạt động trong nhiệm kỳ qua, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; cần nêu lên những kết quả đạt được của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên trong công tác vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà; đề nghị Tổ soạn thảo nghiên cứu lại việc bố trí các tiểu mục phụ chú số liệu trong dự thảo là chưa hợp lý, đề nghị xem lại; phần hạn chế, đề nghị cần đánh giá lại vì như dự thảo chưa đánh giá hết những kết quả của hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện được trong nhiệm kỳ qua;… .

Các ý kiến góp ý sẽ được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp và gửi đến Tổ soạn thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI./.

Thanh Phong