Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Ngày đăng: 14/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG) - Ngày 14/2, Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI tiến hành cuộc họp cho ý kiến dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và ông Võ Anh Kiệt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Responsive image

Toàn cảnh hội nghị

Responsive image
 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Hồng Đức, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ An Giang báo cáo tờ trình Dự thảo Đề cương báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá X trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Theo tờ trình, Tiểu ban Văn kiện tỉnh An Giang xác định quan điểm phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới là, phát triển kinh tế, xã hội là trung tâm; xây dựng đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tin thần của xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. 

Nhiệm kỳ tới, tỉnh An Giang cũng xác định quan điểm phát triển: Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nông nghiệp là nền tảng của nền kinh tế, dịch vụ - du lịch và công nghiệp là động lực cho phát triển; tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của tỉnh theo hướng chuyển dịch hợp lý từ nông nghiệp sang công nghiệp, thương mại dịch vụ….

Tiểu ban Văn kiện tỉnh cũng xác định 3 khâu đột phá cho nhiệm kỳ tới như: Đầu tư phát triển hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp và du lịch; cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tập trung vào chất lượng nguồn nhân lực, quản trị doanh nghiệp và giá trị hàng hoá. 

Dự thảo Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng xác định các chỉ tiêu phát triển cho tỉnh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, giai đoạn 2020-2025, xác định 15 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế, xã hội, trong đó chỉ tiêu GRDP được xây dựng với mức tăng trưởng bình quân 5 năm đạt 7%. Giai đoạn 2025-2030 đề xuất hai phương án tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn này đạt 7% và phương án GRDP tăng 7,5%.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, mô hình phát trưởng, Tiểu ban Văn kiện cũng đề ra 15 nhóm giải pháp để tập trung thực hiện cho nhiệm kỳ tới và 4 phương án cho chủ đề Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cũng đã cho ý kiến dự thảo Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó các ý kiến đóng góp các khâu đột phá để thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh An Giang bức phá trong thời gian tới.

Responsive image

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Ánh Xuân phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban Văn kiện lưu ý: Đề cương báo cáo chính trị phải đảm bảo 3 yêu cầu lớn: tuân thủ những định hướng lớn của Trung ương; phù hợp thực tiễn của địa phương và thể hiện sự quyết tâm cao của Đảng bộ và chủ đề đại hội phải ngắn gọn, súc tích, có tính chất khái quát cao, phải thể hiện rõ 5 thành tố về đảng, dân tộc, đổi mới, bảo vệ tổ quốc và mục tiêu hướng tới.

Bà Võ Thị Ánh Xuân cũng yêu cầu Tiểu ban Văn kiện tập trung bổ sung, hoàn chỉnh Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 để sớm đưa ra lấy ý kiến…/.

Chí Quang