Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tri Tôn: Tổng kết phổ cập giáo dục xóa mù chữ

Ngày đăng: 04/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 3/5/2019, UBND huyện Tri Tôn tổ chức tổng kết công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Ông Men Sây Ma, Phó Chủ tịch UBND huyện đến dự.

Nhìn chung được sự quan tâm của cấp ủy Đảng chính quyền địa phương công tác huy động học sinh đầu năm học đều đạt chỉ tiêu đề ra. Ngành giáo dục cũng có nhiều giải pháp, phối hợp với địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động hạn chế học sinh bỏ học. Kết quả năm 2018 toàn huyện có 15/15 xã thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức 1, 1 xã đạt mức 2. 100% xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi. 100% xã  trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2, và có 11 xã thị trấn đạt mức độ 3. Có 10 xã thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1, 4 xã đạt mức độ 2. Như vậy huyện duy trình đạt 4 chuẩn phổ cập giáo dục. Một số địa phương tỉ lệ đạt chuẩn được nâng lên, đối với phổ cập tiểu học như xã Châu Lăng, Lạc Quới, An Tức, Vĩnh Phước. đối với phổ cập THCS như thị trấn Tri Tôn, xã Vĩnh Gia, Lạc Quới, Vĩnh Phước. Công tác xã hội hóa giáo dục, nâng cấp đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị được nhiều địa phương thực hiện tốt, đội ngũ cán bộ giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn, có tâm huyết với nghề, từ đó góp phần duy trì và nâng cao chất lượng giảng dạy… .

Tuy nhiên tình trạng học sinh học trễ tuổi còn phổ biến, tỷ lệ học sinh bỏ học trong hè còn cao, còn 1 xã chưa đạt chuẩn phổ cập THCS do chưa có trường cấp 2. Giải pháp trọng tâm mà các địa phương sẽ tiếp tục thực hiện trong năm 2019 này là bên cạnh việc duy trì và nâng chất mức độ đạt 4 chuẩn phổ cập, các địa phương cũng sẽ thường xuyên rà soát cập nhật bổ sung các đối tượng để tuyên truyền vận động ra lớp; làm tốt công tác tư pháp hộ tịch, khai sinh kịp thời cho trẻ nhất là đối với các xã có đông đồng bào Khmer; lập kế hoạch mở các lớp xóa mù chữ; đầu tư cơ sở vật chất cho các trường để đạt chuẩn quốc gia; tăng cường quản lý, có giải pháp hỗ trợ  hạn chế học sinh bỏ học; tổ chức tốt tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục; đa dạng các hình thức học tập, các cơ sở giáo dục ngoài công lập, các trung tâm học tập cộng đồng./.

Châu Phong