Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Ngày đăng: 24/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa triển khai thực hiện các nội dung Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 22/01/2020 về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn của Thủ tướng Chính phủ thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành, tham mưu triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Responsive image

Ảnh minh họa

Theo đó, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thường xuyên tổng hợp thông tin tình hình nguồn nước, ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn đến sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt, báo cáo hằng tuần (vào thứ 5) về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (qua Tổng cục Thủy lợi);

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện các nội dung Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ; 

Thực hiện các nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 736/BNN-TCTL ngày 03 tháng 02 năm 2020 về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với ảnh hưởng của xâm nhập mặn trong thời kỳ cao điểm mùa khô năm 2020./.

Nguồn: CV số 661/VPUBND-KTN ngày 20/02/2020 của VPUBND tỉnh
Phùng Nhung