Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Kết quả thực hiện danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2019-2020

Ngày đăng: 27/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thực hiện Quyết định Số 1859/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về việc Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2019 – 2020, trong đó 05 đề tài sau:

1. Nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm tái cơ cấu tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập.

2. Nghiên cứu phát triển và xây dựng mô hình địa du lịch tại tỉnh An Giang.

3. Nghiên cứu thực trạng chuyển dịch lao động (sự di dân) từ nông thôn An Giang đến thành thị và các tỉnh khác; và ảnh hưởng của nó đến tình trạng học sinh bỏ học và an sinh xã hội tỉnh An Giang.

4. Nghiên cứu xây dựng quy trình ương cá tra nâng cao tỷ lệ sống và chất lượng con giống quy mô hàng hóa.

5. Nghiên cứu chọn tạo giống xoài đặc hữu phục vụ xuất khẩu tại tỉnh An Giang.

Qua thời gian Sở Khoa học và  công nghệ thông báo tuyển chọn tổ chức cá nhân tham gia thực hiện và đã thành lập hội đồng tuyển chọn được 3 đơn vị tham gia triển khai thực hiện 03 đề tài:

1. Nâng cao năng lực cạnh tranh các sản phẩm tái cơ cấu tỉnh An Giang trong điều kiện biến đổi khí hậu và hội nhập - Viện Nghiên cứu Thị trường và thể chế nông nghiệp làm chủ trì, TS. Đặng Kim Sơn làm chủ nhiệm.

2. Nghiên cứu thực trạng chuyển dịch lao động (sự di dân) từ nông thôn An Giang đến thành thị và các tỉnh khác; và ảnh hưởng của nó đến tình trạng học sinh bỏ học và an sinh xã hội tỉnh An Giang - Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và nhân văn làm chủ trì, TS. Phạm Thị Thúy làm chủ nhiệm. 

3. Nghiên cứu xây dựng quy trình ương cá tra nâng cao tỷ lệ sống và chất lượng con giống quy mô hàng hóa - Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II làm chủ trì, TS. Nguyễn Nhứt làm chủ nhiệm.

Còn lại 02 đề tài “Nghiên cứu phát triển và xây dựng mô hình địa du lịch tại tỉnh An Giang”; “Nghiên cứu chọn tạo giống xoài đặc hữu phục vụ xuất khẩu tại tỉnh An Giang” Sở Khoa học và  công nghệ đã có Thông báo tuyển chọn lần 2 gởi đến các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh để gởi hồ sơ tham gia dự tuyển đến 15/3/2020./.

TT