Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tăng tốc hoàn thành hệ thống các chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN

Ngày đăng: 05/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- "Từ nay đến cuối năm 2019, toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) tích cực, chủ động, nỗ lực và triển khai các biện pháp hoàn thành hệ thống chỉ tiêu dự toán được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao" - Giám đốc BHXH tỉnh Vũ Hoàng Cương cho biết.

Responsive image

Bảo hiểm xã hội tỉnh bàn giải pháp quyết tâm hoàn thành hệ thống chỉ tiêu dự toán được BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao

Theo ông Cương, BHXH tỉnh tăng cường thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Định kỳ hàng tháng báo cáo đến Thường trực Huyện ủy, UBND cấp huyện về tình hình, kết quả thực hiện công tác phát triển đối tượng; tình hình nợ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hàng tháng và tình hình thực hiện dự toán chi BHYT. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Toàn ngành nỗ lực thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia và chỉ tiêu giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN năm 2019; tập trung đôn đốc, đối chiếu thu và xử lý nợ BHXH, BHTN, BHYT, nhằm kiểm soát tỷ lệ nợ. Hệ thống các giải pháp đã đề ra, tập trung đôn đốc công tác thu, đối chiếu thu, giảm nợ đọng; giám sát trực tiếp những địa bàn có chỉ tiêu thu, tỷ lệ độ bao phủ BHYT còn thấp, tập trung mọi nguồn lực phát triển nhanh đối tượng tham gia BHXH, BHYT; theo dõi, phân tích dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để quản lý và khai thác phát triển đối tượng. Phấn đấu thực hiện chỉ tiêu được Chính phủ giao năm 2019 về đạt độ bao phủ tham gia BHYT là 86,20% dân số (tương đương 1.740.072 người); phấn đấu đạt chỉ tiêu BHXH bắt buộc 112.557 người, BHXH tự nguyện 9.708 người; chỉ tiêu BHTN  99.424 người.

Để thực hiện đạt mục tiêu, BHXH tỉnh tiếp tục tăng cường thực hiện rà soát, xử lý dữ liệu trùng người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Lập kế hoạch sử dụng phôi sổ BHXH, thẻ BHYT năm 2020 gửi BHXH Việt Nam. Phối hợp Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước, tham mưu Thường trực UBND tỉnh các giải pháp xử lý nợ BHXH đối với các đơn vị hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Phối hợp chặt chẽ với các ngành Thuế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, tập trung theo dõi, phân tích dữ liệu do cơ quan Thuế cung cấp để quản lý và khai thác phát triển đối tượng. Phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động xác minh, thu thập thông tin của người lao động phục vụ xử lý dữ liệu trùng; đẩy mạnh công tác cập nhật bổ sung chứng minh nhân dân và số điện thoại vào phầm mềm TST. 

Bên cạnh đó, sơ kết kế hoạch phối hợp Bưu điện về kiểm tra công tác chi trả và thu thập thông tin người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua Hệ thống Bưu điện năm 2019; sơ kết thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 và xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2019 - 2020; chuẩn bị tốt công tác phát hành thẻ BHYT học sinh, sinh viên năm học 2019-2020; phấn đấu đảm bảo vận động học sinh, sinh viên trên địa bàn tham gia BHYT đạt 100%.

Cùng với, tập trung đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan, các yếu tố tác động và kiến nghị, đề xuất các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT và đảm bảo quyền lợi của người bệnh BHYT. BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện tốt hệ thống thông tin giám định BHYT; tham gia kiểm soát đấu thầu thuốc, vật tư y tế; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với các cơ sở khám chữa bệnh có chi phí gia tăng bất thường, có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định, vượt dự toán chi khám chữa bệnh; hạn chế tình trạng lạm dụng, trục lợi, đảm bảo cân đối quỹ BHYT. 

Giải pháp quan trọng tăng cường phối hợp các cơ quan thực hiện các cuộc thanh tra đột xuất phát sinh, kiểm tra thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Tiếp tục tổ chức kiểm tra thực thi công vụ tại BHXH cấp huyện. Tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng phát triển đối tượng và thu nợ BHXH, BHTN, BHYT. Đồng thời, nâng cao chất lượng phục vụ trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động nghiệp vụ và công tác quản lý. Duy trì thực hiện giao dịch điện tử trong các lĩnh vực tham gia và giải quyết chế độ, kiểm soát chặt chẽ quy trình, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân. Tiếp tục tổ chức kiểm tra công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tại BHXH cấp huyện; kiểm tra công tác quản lý Đại lý thu của BHXH cấp huyện.

Tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch liên tịch năm 2019 với 24 đơn vị phối hợp về tuyên truyền thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Phối hợp Bưu điện tỉnh nhân rộng mô hình “Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện và in sổ tại chỗ”; phối hợp UBND các xã, phường thực hiện đạt chỉ tiêu BHYT (15.1) về xây dựng nông thôn mới, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương trong việc thực hiện các chính sách BHYT, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức, ý thức trách nhiệm. UBND các cấp gắn chỉ tiêu phát triển BHYT vào các mục tiêu chương trình phấn đấu thực hiện nông thôn mới. Phấn đấu phát triển, mở rộng đối tượng tham gia BHYT nhằm hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT của Chính phủ giao theo lộ trình đến năm 2020 đạt 90% dân số.

6 tháng đầu năm 2019, đã phát triển 108.842 người tham gia BHXH bắt buộc (đạt 96,70% chỉ tiêu), 8.778 người BHXH tự nguyện (đạt 90,42% chỉ tiêu), 94.942 người BHTN (đạt 95,49% chỉ tiêu), BHYT 1.649.348 người (đạt 94,79% chỉ tiêu, chiếm 82,41% dân số). Tổng thu BHXH, BHTN, BHYT 1.481.200 triệu đồng, vượt chỉ tiêu 0,21% kế hoạch BHXH Việt Nam giao./.

HẠNH CHÂU