Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Bảo hiểm xã hội An Giang nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu

Ngày đăng: 02/01/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- 9 tháng đầu năm 2018, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm đốc thu, thu nợ, phát triển đối tượng và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Responsive image

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền lưu động chính sách bảo hiểm y tế cho người dân

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, BHXH tỉnh đã nỗ lực thực hiện và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, phấn đấu hoàn thành hệ thống các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2018.

 

Đánh giá kết quả thực hiện, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vũ Hoàng Cương nhấn mạnh: “Nổi bật là công tác thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 73,62% kế hoạch, cao hơn tiến độ BHXH Việt Nam quy định 2,52% (chỉ tiêu được giao là 71,1%). Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa hoàn thành hoặc chậm tiến độ so với kế hoạch được giao như: Công tác bàn giao sổ BHXH đạt tỷ lệ 99,97% so kế hoạch của BHXH Việt Nam, chậm so tiến độ 0,03%. Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 75,16%, còn trên 8% (tương đương 182.584 người) mới đạt chỉ tiêu năm 2018. Tình hình nợ đọng còn cao, chiếm 2,93% (cao hơn chỉ tiêu là 0,61%) so chỉ tiêu thu BHXH Việt Nam giao (2,32%)”.

 

Với chủ đề “Xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, BHXH tỉnh đã chủ động, tập trung mọi nguồn lực; phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành tỉnh, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển đối tượng tham gia, giảm nợ đọng BHXH, BHYT; thực hiện tốt việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT theo đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ chi trả nhanh chóng, kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người tham gia; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vũ Hoàng Cương cho biết: 9 tháng đầu năm đã phát triển 104.808 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 99,41% chỉ tiêu; 5.756 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 70,38% so với chỉ tiêu; 90.796 người tham gia BHTN, đạt 98,03% so với chỉ tiêu. Riêng BHYT đã huy động 1.628.048 người tham gia, đạt 89,92% so với chỉ tiêu, tỷ lệ bao phủ đạt 75,16%. Quỹ BHYT chi trả 932.460 triệu đồng cho 3.367.567 lượt người khám chữa bệnh BHYT. Đến ngày 30-9 đã thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động được 104.292/104.322 sổ BHXH, đạt tỷ lệ 99,97% so với kế hoạch của BHXH Việt Nam. Trong tháng 3-2018, BHXH tỉnh đã thực hiện hoàn thành công tác cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, đạt 100% kế hoạch.

 

BHXH tỉnh quản lý tài chính, điều hành tốt các nguồn kinh phí. 9 tháng đầu năm 2018 đã giải quyết chi trả kịp thời đầy đủ các chế độ BHXH, BHTN cho 35.656 lượt người với tổng số tiền 460.575 triệu đồng. Chủ động bổ sung các giải pháp mới nhằm tăng cường công tác quản lý quỹ ốm đau thai sản, quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Công tác giải quyết hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đồng thời tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức cá nhân khi thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH; thực hiện tốt các giải pháp nhằm hạn chế số phải thu hồi trợ cấp thất nghiệp do người lao động hưởng không đúng quy định; kiểm soát được tình hình sử dụng quỹ ốm đau, thai sản, quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

 

Để đạt kết quả đó, BHXH tỉnh thực hiện nghiêm Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”; phối hợp UBMTTQVN tỉnh và các Hội đoàn thể đối thoại trực tiếp về chính sách BHXH, BHYT tại các địa bàn dân cư và các công ty, doanh nghiệp; phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành liên quan thực hiện các giải pháp xử lý vấn đề nợ đọng tại các đơn vị sử dụng lao động cố tình nợ BHXH, BHTN, BHYT; yêu cầu khởi kiện ra tòa các đơn vị nợ BHXH, BHTN, BHYT dây dưa, kéo dài. Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện BHYT học sinh, sinh viên. Phối hợp ngành Bưu điện chấn chỉnh công tác nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua hệ thống Bưu điện, đảm bảo việc nhận và trả kết quả được kịp thời. Duy trì phối hợp thực hiện tuyên truyền, tư vấn chính sách BHYT, cấp phát thẻ lưu động tại khu dân cư...

 

Từ nay đến cuối năm, để đảm bảo về đích hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2018, BHXH tỉnh cùng các đơn vị nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức, chủ động, nỗ lực thực hiện hoàn thành hệ thống chỉ tiêu được BHXH Việt Nam và UBND tỉnh giao./.

HẠNH CHÂU