Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019 – 2020

Ngày đăng: 06/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2018-2019 và tình hình thực tế của Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang; Ngày 28/8/2019, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa ký Chỉ thị 2109 /CT-UBND về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019 – 2020.

Responsive image

Khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, TP. Long Xuyên. Ảnh: H.C

Theo đó, Ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới trường, lớp trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp; nâng cao chất lượng giáo dục, triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên, bảo đảm an toàn trường học; nâng cao hiệu quả giáo dục dân tộc; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục; đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục; tăng cường hội nhập quốc tế trong GDĐT; tăng cường cơ sở vật chất bảo đảm chất lượng các hoạt động GDĐT; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tiếp tục điều chỉnh quy mô mạng lưới cơ sở giáo dục, điều chỉnh biên chế lớp học phù hợp với điều kiện của địa phương theo hướng đảm bảo tinh gọn, cơ cấu hợp lý, tạo thuận lợi, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục. Triển khai Đề án tinh giản biên chế của Sở GDĐT và các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT giai đoạn 2015-2021, Đề án tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập của Sở GDĐT.

Tổ chức thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025. Thực hiện rà soát, đánh giá điều kiện hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non; phối hợp các ngành liên quan triển khai việc phát triển giáo dục mầm non ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tăng cường công tác quản lý và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về đạo đức nhà giáo, về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quy chế làm việc và văn hóa công sở; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức lối sống đối với cán bộ quản lý giáo dục. Kiên quyết xử lý nghiêm giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo (không bố trí đứng lớp đối với giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo). Chấn chỉnh việc lạm thu và dạy thêm học thêm sai quy định; khắc phục có hiệu quả tình trạng đơn thư nặc danh, khiếu nại vượt cấp.

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở; tăng cường và đổi mới công tác thanh, kiểm tra; chấn chỉnh việc lạm thu và dạy thêm học thêm sai quy định; khắc phục có hiệu quả tình trạng đơn thư nặc danh, khiếu nại vượt cấp.

Thực hiện mục tiêu giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Chuyển dạy học từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất học sinh, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học và rèn luyện kỹ năng thực hành cho học sinh. Tăng cường hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh; chú trọng xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; giáo dục học sinh thái độ ứng xử với những người xung quanh, gia đình, thầy cô, bạn bè và người thân; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường. Cụ thể hóa 5 điều Bác Hồ dạy gắn với các hoạt động giáo dục thiết thực, phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học. 

Triển khai tốt việc cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh; khuyến khích dạy tiếng Anh tự chọn cho học sinh lớp 1, lớp 2 ở các địa phương có đủ điều kiện và gia đình, học sinh có nhu cầu; triển khai tốt chương trình môn tiếng Anh hệ 10 năm; đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh theo chuẩn đầu ra, xây dựng các định dạng đề thi theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, ưu tiên các định dạng hỗ trợ thi trên máy tính và thi trực tuyến.

Đa dạng hóa các hình thức dạy học các môn khoa học tự nhiên và các môn học khác bằng tiếng Anh. Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, đặc biệt là lớp 1. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục dân tộc, nâng cao chất lượng hệ thống các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. 

Củng cố và nâng dần chất lượng công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ các cấp một cách bền vững, nhất là phổ cập giáo dục trung học cơ sở; tăng tỷ lệ học sinh đi học so dân số độ tuổi. Thực hiện tốt các giải pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. 

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi mới.  Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phân cấp công tác tuyển dụng viên chức ngành GDĐT. Triển khai đề án và triển khai mô hình trường học tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ sau khi Thông tư hướng dẫn của Bộ GDĐT ban hành.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng GDĐT giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý ngành, cải cách hành chính, giảm các loại hồ sơ, văn bản giấy trong công tác chuyên môn, từng bước thực hiện sổ điểm, sổ liên lạc, học bạ điện tử, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu chung của ngành Giáo dục về giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; tiếp tục phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning, đẩy mạnh các điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Đầu tư để nâng chất lượng hoạt động của cổng thông tin điện tử của ngành GDĐT hướng đi sâu hỗ trợ các hoạt động chuyên môn, phát triển thêm các cổng thông tin điện tử thành phần, cung cấp các dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi cho người dân.

Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông hội nhập quốc tế thông qua việc hợp tác với các cơ sở giáo dục nước ngoài. Tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo có vốn đầu tư nước ngoài và hoạt động tư vấn du học. Tiếp tục tham gia các chương trình đánh giá quốc gia (PISA, TALIS và SEA PLM) để giám sát, cải thiện chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế.

Tổ chức rà soát, bổ sung xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu, trong đó chú trọng vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số.  Giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu nhà vệ sinh và công trình nước sạch trong các cơ sở giáo dục; thực hiện tốt công tác xã hội hóa xây dựng, sửa chữa nhà vệ sinh học sinh trong trường học, không đưa vào sử dụng các công trình trường, lớp học, nhà vệ sinh chưa bảo đảm an toàn theo quy định.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, rà soát các tiêu chí về cơ sở vật chất, thiết bị của các trường theo lộ trình đạt chuẩn quốc gia. Khuyến khích phát triển các loại hình trường ngoài công lập đáp ứng nhu cầu xã hội về giáo dục chất lượng cao. 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp trên cơ sở phối hợp tổ chức các hoạt động khởi nghiệp, sinh hoạt hướng nghiệp trong các cơ sở giáo dục. Hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp khả thi của thanh niên; kêu gọi các nguồn vốn, tổ chức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Đồng thời Chỉ thị cũng yêu cầu các nhiệm vụ trọng tâm của các Sở, Ngành liên quan; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các đề nghị đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên…/.

Link văn bản:  Chỉ thị về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2019 - 2020 


Phan Thanh