Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công bố danh sách cá nhân được Hội đồng cấp cơ sở xét đề nghị xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021

Ngày đăng: 05/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Nghị định 90/2014/NĐ-CP, ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh” “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật và Nghị định 133/2018/NĐ-CP, ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2014/NĐ-CP, ngày 29 tháng 09 năm 2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh” “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật;

Căn cứ Quyết định số 3426/QĐ-BVHTTDL, ngày 08/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021; 

Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng cấp cơ sở về việc xét tặng“Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021.

Hội đồng cấp cấp cơ sở đã xét chọn và đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xem xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật năm 2021 cho cá nhân bà Hà Thị Mỹ Dung, bút danh: Hà Nam Quang, địa chỉ thường trú: Số 476, tổ 11, Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang, với tác phẩm, như sau:

TT

Tên và mô tả về tác phẩm

Giải thưởng

Tác giả/đồng tác giả

Năm công bố/xuất bản

1.

NGƯỜI NGÀN NĂM

(kịch bản cải lương)

  • Giải Khuyến khích, giải thưởng kịch bản sân khấu
  • Huy chương Vàng, Liên hoan truyền hình toàn quốc

Hà Nam Quang

  • 2008

 

 

  • 2010
 

các tin khác