Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ngày Thương binh, liệt sĩ - ngày tôn vinh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của Đảng, Nhà nước và dân tộc ta

Ngày đăng: 30/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, làm nghĩa vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa do Đảng ta lãnh đạo, bao người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh máu xương tranh đấu vì độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Để đền đáp một phần những cống hiến, hy sinh của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, ngày 16-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20/SL “Quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ”. Đây là văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh liệt sĩ đối với công cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. Ngày 27-7-1947 đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Trung ương Hội Phụ nữ cứu quốc, Trung ương Đoàn Thanh niên cứu quốc, Cục Chính trị Quân đội Quốc gia Việt Nam, Nha thông tin, tuyên truyền và một số địa phương đã họp tại Đại Từ (Bắc Thái) nhất trí đề nghị Trung ương lấy ngày 27-7-1947 làm ngày “Thương binh toàn quốc” và từ đó được tổ chức trọng thể thường kỳ hằng năm.

Từ năm 1955, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định đổi “Ngày Thương binh toàn quốc” thành “Ngày Thương binh, liệt sĩ” để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc và thể hiện đầy đủ hơn tình cảm, đạo lý, nghĩa vụ, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước ta và các thế hệ người Việt Nam đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Thấm nhuần lời dạy của Bác và đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng đánh giá cao những cống hiến, hy sinh to lớn của đồng bào, chiến sĩ đối với Tổ quốc. Sự cống hiến, hy sinh của họ cho độc lập tự do của nhân dân là vô giá, không chỉ cho ngày hôm qua, hôm nay mà cho muôn đời con, cháu mai sau. Với quan điểm, tư tưởng chỉ đạo là nhằm ghi nhận và tôn vinh thành tích; đền đáp một phần cống hiến hy sinh của đồng bào và chiến sĩ cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc; bảo đảm cho người được hưởng chính sách, chế độ đãi ngộ ổn định cuộc sống vật chất và tinh thần…, hệ thống chính sách, chế độ đãi ngộ đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã được Đảng, Nhà nước ta xây dựng hoàn chỉnh, có hiệu lực, hiệu quả cao và thực hiện thống nhất trong cả nước.

Các chính sách, chế độ đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng ngày càng được mở rộng về đối tượng và từng bước nâng cao; đa dạng hơn hình thức chăm sóc. Hệ thống các trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng, an dưỡng từng bước xây dựng và hoàn thiện. Các nghĩa trang liệt sĩ, nơi yên nghỉ của những người con ưu tú của dân tộc được Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng, tu bổ, chỉnh trang. Công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ cũng được phát triển rộng khắp với sự tham gia của tất cả các cấp các ngành, các tổ chức xã hội và của tất cả mọi người. Nhiều chương trình như: xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc thương binh, chăm sóc bố, mẹ liệt sĩ già yếu cô đơn, con liệt sĩ mồ côi, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng... đã được thực hiện trên phạm vi cả nước, qua đó đã động viên mọi nguồn lực, trước hết là các nguồn lực tại chỗ để giúp đỡ những người có công với cách mạng.

Việc ban hành và thực hiện Pháp lệnh “Ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng” và Pháp lệnh “Quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đã góp phần to lớn vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của đất nước, góp phần ổn định xã hội, tác động sâu sắc làm tăng thêm tình cảm và trách nhiệm của các tầng lớp xã hội trong phong trào toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng…

Làm tốt công tác đối với gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng chính là thể hiện tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của Đảng, Nhà nước ta. Vì vậy, các cấp, các ngành, các đoàn thể nhân dân và mọi người, cần nhận thức rõ ràng hơn, đầy đủ hơn về hệ thống chính sách đó để quyết tâm tổ chức thực hiện hiệu quả cao và thiết thực. Trên cơ sở đó củng cố niềm tin của nhân dân ta vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng cơ sở chính trị - xã hội vững chắc ổn định, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa và tích cực đấu tranh chống lại những quan điểm phản động, sai trái chống lại Đảng và Nhà nước ta hiện nay./.

Hòa Bình