Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 05/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

 Thực hiện Công văn số 214/UBND-NC ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; trong đó, tại Mục 19 giao Sở Tài chính soạn thảo “Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang”; thời gian trình UBND tỉnh vào quý IV/2020.

Sở Tài chính đã có Công văn số 2335/STC-GCS ngày 18/9/2020 và Công văn số 2571/STC-GCS ngày 15/10/2019 gửi Cục Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Xây dựng và UBND các huyện, thị xã,thành phố (gọi chung là cấp huyện) đề nghị có ý kiến đề xuất điều chỉnh, bổ sung giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang để áp dụng cho năm 2021.

Đến nay, Sở Tài chính nhận được ý kiến đề xuất của 15/15 đơn vị; trong đó có 13/15 đơn vị đề xuất giữ nguyên giá tính thuế tài nguyên theo Bảng giá quy định kèm theo Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh và 02/15 đơn vị (Sở Xây dựng và UBND huyện Phú Tân) đề nghị điều chỉnh tăng giá tính thuế một số loại tài nguyên như đá xây dựng, cát san lấp, cát xây dựng (Chi tiết theo Bảng tổng hợp đề xuất giá tính thuế tài nguyên đính kèm).

Trên cơ sở đề xuất của các đơn vị, tham khảo giá thị trường tại thời điểm và thông tin về dự thảo Quyết định của các tỉnh lân cận; Sở Tài chính dự thảo Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang, nội dung cơ bản kế thừa Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Quyết định như sau:

1. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các cơ V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 07/12/2020.

2. Đề nghị Cục Thuế, Sở, Ban, Ngành tỉnh và UBND cấp huyện tham gia góp ý dự thảo Quyết định; thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 20/11/2020.

3. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Sở Tài chính tỉnh An Giang (phòng quản lý Giá - Công sản), số 5/10, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 0296.3.852660 – 0296.3.857103

- Đồng thời gửi file về địa chỉ mail sotaichinh@angiang.gov.vn

Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh

(www.angiang.gov.vn) và Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn).

Văn bản đính kèm:

Quyết định Quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Tờ trình Dự thảo Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Công văn số:2772/STC-GCSV/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định quy định Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG (áp dụng 2021)

Phụ lục BẢNG TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN CỦA CÁC ĐƠN VỊ

các tin khác