Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lấy ý kiến dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng kinh phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ...

Ngày đăng: 13/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về: văn bản Dự thảo "TỜ TRÌNH Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang"

Tải về: văn bản Dự thảo "NGHỊ QUYẾT Ban hành quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang"

 

Đề nghị các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đóng góp ý kiến dự thảo Nghị quyết. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 26 tháng 02 năm 2020.


Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang (phòng Tổ chức - Pháp chế); Số 14 Lê Triệu Kiết, Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; Email: phongtccb.ag@gmail.com.

các tin khác