Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang

Ngày đăng: 09/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Căn cứ Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Thực hiện Công văn số 214/UBND-NC ngày 05/3/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; trong đó, tại Mục 17 giao Sở Tài chính soạn thảo “Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang”.

Trên cơ sở ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 139/SXD-QLN & HTKT ngày 14/01/2020 về việc ý kiến phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt công suất 100 tấn/ngày.đêm tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, Công văn số 214/CtyMTĐTAG ngày 09/12/2020 của Công ty CP Môi trường đô thị An Giang và Hồ sơ phương án giá kèm theo Công văn số 214/CtyMTĐTAG.

Sau khi thẩm định, Sở Tài chính dự thảo Quyết định “Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới,huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang”.

Để đảm bảo trình tự ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Điều 37 Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang; Sở Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan tham gia ý kiến cho bản dự thảo Quyết định

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp:

- Sở Tài chính tỉnh An Giang, số 5/10, đường Lê Quý Đôn, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Số điện thoại: 0296.3.852660 – 0296.3.857103

- Đồng thời gửi file về địa chỉ mail sotaichinh@angiang.gov.vn Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của UBND tỉnh và dự thảo Tờ trình của Sở Tài chính được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (www.angiang.gov.vn) và Sở Tài chính (http://sotaichinh.angiang.gov.vn).

Văn bản góp ý đính kèm:

Dự thảo Tờ trình Quyết định quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, huyện Chợ Mới,tỉnh An Giang 

Dự thảo Quyết định Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nhà máy xử lý chất thải rắn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 

BẢNG 1: GIÁ DỊCH VỤ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT BẰNG CÔNG NGHỆ ĐỐT (kèm theo)

các tin khác