Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực công thương

Ngày đăng: 02/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện theo nội dung Báo cáo số 631/BC-UBND ngày 14/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành. 

Sở Công Thương xây dựng dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực công thương.

Để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Quyết định số 76/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh ban hành Quy chế xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang. 

Sở Công Thương đề nghị Quý các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia ý kiến góp ý đối với dự thảo Quyết định. Theo đó:

1. Dự thảo Quyết định trên Cổng thông tin điện tử tỉnh đến ngày 15/11/2020 để các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến.

2. Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ý:

- Sở Công Thương An Giang: số 10 – Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Đồng thời gửi file qua địa chỉ email: ptknga@angiang.gov.vn 

3. Toàn bộ nội dung dự thảo Quyết định của Sở Công Thương được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh: www.angiang.gov.vn và Sở Công Thương: http://socongthuong.angiang.gov.vn.

Tải về: Dự thảo Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực công thương

 

các tin khác