Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 05/02/2021

Xem với cở chữ : A- A A+

Thực hiện Công văn số 5765/VPUBND-KTTH ngày 12/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, chấp thuận giao Sở Công Thương thuê đơn vị tư vấn, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu,trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định điều chỉnh, bổ sung (hoặc thay thế) Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018 về Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

Ngày 04/12/2020, Sở Công Thương đã có công văn số 1957/SCT-QLTM gửi Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành đề nghị phối hợp, tham gia đoàn khảo sát để thu thập thông tin phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 21/05/2018 của UBND tỉnh.
Qua thời gian khảo sát, phân tích, đánh giá, đến nay Sở Công Thương phối hợp với đơn vị tư vấn (Trung tâm Dịch vụ Tài chính công – Sở Tài chính tỉnh Cà Mau) và các đơn vị có liên quan đã xây dựng dự thảo Phương án xây dựng giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 21/05/2018 của UBND tỉnh. Dự thảo Quyết định thay thế này có những điểm đổi mới như sau:

1. Quy định chi tiết từng bảng giá dịch vụ chợ cho đô thị (loại 1, loại 2), từng bảng giá dịch vụ chợ tại trên địa bàn thị xã, thị trấn và các xã.

2. Đối với quy định hệ số lợi thế thương mại vị trí (hệ số k), hệ số lợi thế thương mại khu vực (hệ số h) được giải thích chi tiết trong phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ.

3. Để tạo sự linh hoạt, áp dụng được nhiều chợ. Do đó, khi tính tiền thuê hàng tháng, tùy theo tính chất của từng chợ mà Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định có nhân hay không nhân hệ số lợi thế thương mại vị trí (hệ số k và hệ số lợi thế thương mại khu vực (hệ số h) cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương và tránh gây biến động lớn cho các hộ tiểu thương đang kinh doanh tại chợ và các doanh nghiệp tham gia đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

4. Quy định giá tối đa đối với các chợ được xây dựng đầu tư bằng nguồn ngoài ngân sách nhà nước. 

Sở Công Thương đề nghị Quý cơ quan góp ý bằng văn bản để Sở Công Thương tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Phương án xây dựng giá chợ và dự thảo Quyết định thay thế. Trong quá trình thực hiện góp ý, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành chỉ đạo phòng chuyên môn và các đơn vị có liên quan lấy ý kiến thêm các Ban quản lý và doanh nghiệp đang kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn

Văn bản góp ý đính kèm:

Công văn số:175/SCT-QLTM V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định thay thế Quyết định Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

Quyết định số:12/2018/QĐ-UBND Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

Phương án giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước và ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Dự thảo Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang

các tin khác