Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết Ban hành Quy định quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 02/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Ngày 02/11/2020 tại cuộc họp xử lý về chim yến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư chỉ đạo Ghép nội dung 02 Nghị quyết: Quy định vùng nuôi chim yến và Quy định quản lý nuôi chim yến thành Nghị quyết Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu lấy ý kiến đóng góp và hoàn chỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh trong thời gian gần nhất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ghép nội dung 02 Nghị quyết: Quy định vùng nuôi chim yến và Quy định quản lý nuôi chim yến thành Nghị quyết Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang. Để dự thảo được hoàn chỉnh trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị quý cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến cho dự thảo Nghị quyết Quy định về quản lý nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh An Giang (đính kèm dự thảo Nghị quyết).

Thời gian góp ý đến hết ngày 14/12/2020 (thứ hai). Cơ quan lấy ý kiến: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến đóng góp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn qua phần mềm văn phòng điện tử VNPT iOffice 4.0.

các tin khác