Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công bố danh sách cá nhân được Hội đồng cấp tỉnh xét đề nghị tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ Ba - năm 2021

Ngày đăng: 05/11/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

 

Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;

Căn cứ Quyết định số 3470/QĐ-BVHTTDL, ngày 09/10/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021;

Căn cứ kết quả họp xét của Hội đồng cấp tỉnh về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba – năm 2021.

Hội đồng cấp tỉnh đã xét chọn và đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ xét tặng Danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” cho 04 cá nhân và “Nghệ nhân ưu tú” cho 15 cá nhân đủ tiêu chuẩn.

Responsive image
 
Responsive image
 

 

các tin khác