Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 dự kiến sẽ diễn ra trước ngày 20 tháng 10 năm 2019 tại tỉnh Nam Định

Ngày đăng: 24/09/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 20/9/2019, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 8493/VPCP- NN, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chuẩn bị Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đẩy nhanh tiến độ triển khai, hoàn thành việc tổ chức các hội nghị vùng và các nhiệm vụ được phân công trong kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 để đảm bảo tổ chức Hội nghị trước ngày 20 tháng 10 năm 2019 tại tỉnh Nam Định; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, địa phương có liên quan chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung, chương trình, kịch bản, tài liệu; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định bảo đảm công tác hậu cần, tổ chức Hội nghị chính thức và các sự kiện bên lề thiết thực, hiệu quả; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 05 tháng 10 năm 2019; Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị báo chí, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Hội nghị và các thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới trong quá trình tổ chức Hội nghị; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức Chương trình văn hóa, văn nghệ chào mừng Hội nghị toàn quốc; tổ chức triển lãm ảnh về thành tựu 10 năm xây dựng nông thôn mới tại Hội nghị; Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, phong trào tiêu biểu thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020; chỉ đạo nội dung thi đua khen thưởng trong Hội nghị tổng kết. 

Các Bộ ngành, cơ quan liên quan cử lãnh đạo tham gia Hội nghị toàn thể; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị nội dung chuyên môn của Hội nghị; chuẩn bị báo cáo tham luận, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển lãm, truyền thông; hoàn thành việc tổng kết và có báo cáo kết quả thực hiện các nội dung tổng kết về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 9 năm 2019, làm cơ sở để xây dựng báo cáo chung của Hội nghị.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bố trí lãnh đạo tham dự theo đúng thành phần và chuẩn bị nội dung phát biểu tại Hội nghị; chỉ đạo các sở, ban, ngành bố trí tham gia các hoạt động triển lãm, văn hóa, văn nghệ trong chuỗi các sự kiện của Hội nghị; chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí ở địa phương tích cực đưa tin, tuyên truyền về Hội nghị toàn quốc và thành tựu xây dựng nông thôn mới trong quá trình tổ chức Hội nghị; đẩy nhanh tiến độ tổ chức Hội nghị tổng kết cấp tỉnh và hoàn thành báo cáo tổng kết gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 30 tháng 9 năm 2019.

Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan trong việc đảm bảo an ninh trật tự và tổ chức thành công Hội nghị tổng kết toàn quốc và các sự kiện bên lề./.

Nguồn: văn bản số 8493/VPCP- NN, ngày 20/9/2019
Minh Thư