Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang triển khai phòng chống sâu keo mùa thu

Ngày đăng: 26/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Theo báo cáo của Cục Bảo vệ thực vật về kết quả giám định sâu keo mùa thu ở Việt Nam, loài sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) đã xuất hiện ở nước ta.

Responsive image

(Loài sâu này phát hiện lần đầu tại châu Á là ở Ấn Độ)

Đây là loài sâu hại mới xâm nhập, có khả năng di trú xa, gây hại nặng cho ngô và nhiều loại cây trồng khác nên cần phải có biện pháp quản lý kịp thời và hiệu quả. Hiện nay, sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại cục bộ tại một số tỉnh phía Bắc, Bắc Trung bộ và Duyên hải Nam Trung bộ.
 
Tại An Giang, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã tiến hành tổ chức điều tra sự phân bố, mật độ, tỷ lệ hại sâu keo mùa thu trên cây bắp và các cây trồng khác, hướng dẫn nông dân áp dụng các biện pháp phòng trừ sâu keo mùa thu theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật để hạn chế thiệt hại. 
Tính đến tháng 6/2019, diện tích đang canh tác bắp của tỉnh hiện nay là 2.468,6 ha; Trong đó diện tích nhiễm sâu keo mùa thu là 14,6 ha (diện tích nhiễm  nhẹ 14,4 ha, nhiễm trung bình 0,2 ha). Các địa phương có diện tích nhiễm sâu keo mùa thu gồm: An Phú 7,2 ha; Tân Châu 1,7 ha; Chợ Mới 4,9 ha; Tịnh Biên 0,5 ha  và Châu Thành 0,3 ha; ghi nhận các giống nhiễm sâu keo gồm: Bắp lai 247, ADI 688, PAC 339, ADI 603; bắp non 271, bắp nếp 461,.. 

Để chủ động phát hiện, phòng ngừa xâm nhiễm và gây hại của loài sâu này, ngày 17/6, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng Kế hoạch Phòng chống sâu keo mùa thu, nhằm bảo vệ năng suất, sản lượng cây trồng và kiểm soát sự gây hại của đối tượng dịch hại góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh.

Kiểm soát chặt chẽ sự gây hại của đối tượng sâu keo mùa thu đối với cây trồng, không để dịch bệnh bùng phát gây hại nặng làm thất thu năng suất; đồng thời hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng trừ và có hướng khắc phục kịp thời diện tích bị thiệt hại để ổn định sản xuất.

Theo đó, Sở NN-PTNT sẽ triển khai quán triệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ NN-PTNT, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh về phòng trừ Sâu keo mùa thu gây hại trên cây trồng. Tăng cường sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo các cấp và Đoàn công tác giúp việc  phòng, chống các dịch hại trên lúa và trên các cây trồng khác.và huy động mọi nguồn lực tham gia phòng chống đối tượng sâu keo mùa thu, tập trung chỉ đạo không để lây lan ra diện rộng (nếu có).

Đưa tin về tình hình diễn biến và hướng dẫn các biện pháp phòng chống đối tượng sâu keo mùa thu khi ngành chuyên môn đề xuất trên các phương tiện truyền thông. Xây dựng và in ấn tờ rơi và tài liệu hướng dẫn phòng trừ đối tượng sâu keo mùa thu đến tận hộ nông dân.

Tăng cường tập huấn nâng cao cho cho cán bộ kỹ thuật nông nghiệp các cấp về nghiệp vụ quản lý, theo dõi diễn biến đối tượng sâu keo mùa thu. Tổ chức hội thảo đầu bờ, khuyến nông cho nông dân giúp thực hiện có hiệu quả trong việc phát hiện và phòng trừ đối tượng này. 

Điều tra phát hiện các giống ngô kháng, chống chịu sâu keo mùa thu để hướng dẫn nông dân thay thế giống nhiễm nặng. 

Hướng dẫn hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật tạm thời sử dụng phòng trừ sâu keo mùa thu để các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn cho nông dân./.

Số: 50/KH-SNN&PTNT 
Hải Nhu